Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27.03,2024 tarihli Bakan Olur’u ile kurulan Seydikemer Adliyesinin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlığı dikkate alınarak bölge derecesinin belirlenmesi hususu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 7/2-(ı) maddesinin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak;

19.02.1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 2. maddesi gereğince, adli yargı teşkilatı olarak;

Seydikemer Adliyesinin bölge derecesinin 3 (üç) olarak belirlenmesine karar verildi.