Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Bakanlığımızca yapılan incelemede; 1019583.036 SGK sicil numaralı işyerinde yapılan işin içecek sunum hizmetleri kapsamında tanımlanan işlerden olduğu, bu nedenle yürütülen faaliyetlerin İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve Eğlence İşleri” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Yapılan bu tespitin Resmi Gazete‘de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.