Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Bakanlığımızca yapılan incelemede; 1462078.034 SGK sicil numaralı işyerinde yapılan işin ortak kullanım yerlerinin ve sosyal kullanım alanlarının temizliğinin sağlanması, çevre düzenlemesi ve sitenin genel bakım faaliyeti olduğu, bu nedenle yürütülen faaliyetlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel İşler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Yapılan bu tespitin Resmi Gazete‘de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.