Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Okan Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.