Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

4/12/2013 tarihli ve 28841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Enerji Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.