Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesinde ön koşullu proje ve atölye dersleri için ara sınav, bütünleme sınavı yapılmaz.”

MADDE 2

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.