Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Konu : Taşınmaz Satışı

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 158 ada 1 parsel numaralı, 6.543,15 m2 yüzölçümlü taşınmazın 324/2400 hissesinin 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, İhale ilam ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, Sümer Holding A.Ş. İhale Komisyonunca verilen;

“Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 158 ada 1 parsel numaralı, 6.543,15 m2 yüzölçümlü taşınmazın 324/2400 hissesi 17.100.000.- (onyedimilyonyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Bilgiç İnşaat Tekstil Gıda Tarım Nakliye Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bilgiç İnşaat Tekstil Gıda Tarım Nakliye Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan İmtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Sümer Holding A.Ş. lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline”

dair 09/01/2024 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına karar verilmiştir.