Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun'un 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.