Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesine” ibaresi “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü maddesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesine” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü maddesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kanunun ek 5 inci maddesi” ve “Müsteşarlık” ibareleri sırasıyla “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü maddesi” ve “Bakanlık” şeklinde, birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesi” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü maddesi” şeklinde, birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, birinci fıkrasının (ı) bendi “Kararname: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (j) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (b) bendi olarak “b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,” ibaresi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ve “Müsteşarlığa” ibareleri sırasıyla  “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ve “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ve “Müsteşarlıkça” ibareleri sırasıyla “Bakanlık” ve “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8

Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ve “Müsteşarlığa” ibareleri sırasıyla “Bakanlık” ve “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Müsteşarlığa” ve “Müsteşarlığı” ibareleri sırasıyla “Bakanlığa” ve “Bakanlığı” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11

Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12

Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13

Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ve “Müsteşarlıkça” ibareleri sırasıyla “Bakanlığa” ve “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15

Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ve “Müsteşarlık” ibareleri sırasıyla “Bakanlığa” ve “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Kanunun ek 5 inci maddesi” ibaresi “Kararnamenin 253 üncü maddesi” şeklinde, birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık”, “Kanunun ek 5 inci maddesine” ve “Müsteşarlığın” ibareleri sırasıyla “Bakanlık”, “Kararnamenin 253 üncü maddesine” ve “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17

Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18

Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ve “Müsteşarlık” ibareleri sırasıyla “Bakanlığa” ve “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19

Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ve “Müsteşarlık” ibareleri sırasıyla “Bakanlığa” ve “Bakanlık” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20

Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21

Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22

Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ve “Müsteşarlıkça” ibareleri sırasıyla “Bakanlığa” ve “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23

Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24

Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25

Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26

Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde ve birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27

Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ve “Müsteşarlığın” ibareleri sırasıyla “Bakanlık” ve “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28

Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleriyle ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29

Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 30

Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 31

Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ve “Müsteşarlıkça” ibareleri sırasıyla “Bakanlığa” ve “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32

Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33

Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ve “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 34

Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 35

Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36

Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37

Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38

Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıktan” ve “Müsteşarlığa” ibareleri sırasıyla “Bakanlıktan” ve “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39

Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa”, “Müsteşarlık” ve “Müsteşarlığın” ibareleri sırasıyla “Bakanlığa”, “Bakanlık” ve “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 40

Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 41

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 42

Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
15/2/2013 28560
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 21/8/2013 28742
2- 24/12/2014 29215