Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

13/11/1979 tarihli ve 16808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.