Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Toplantı Tarihi ve Sayısı: 14.03.2024 - 42

Toplantı Yeri: ANKARA

100 SAYILI DOĞAL SİT ALANLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ (GES) İLKE KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İLKE KARARI

05.11.2022 tarihli ve 32004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 11.10.2022 tarihli ve 120 sayılı İlke Kararı ile 25/01/2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 05/01 /2017 tarihli ve 100 sayılı Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İlke. Kararının B Bölümünün birinci paragrafı “2. Derece Doğal Sit Alanları, 3. Derece Doğal Sit Alanları ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları ile kurulu gücü 10 geçmemek kaydıyla Nitelikli Doğal Konunu Alanlarında'' şeklinde değiştirilmiş olup yapılan değişiklikle birlikte anılan hükme "kurulu gücü 10 MWe'i geçmemek kaydıyla Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında" ibaresi eklenmiştir.

Yapılan yeni düzenleme neticesinde değişikliğe konu 100 sayılı İlke Kararının "A) I, Derece Doğal Sit Alanları, Kesin Korunacak Hassas Alanlar ve Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında GES projelerine izin verilmeyeceğine," hükmünde yer alan "Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında" ibaresinin uygulanabilirliği ortadan kalkmıştır,

Ayrıca 29/07/2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında güç birimi olarak “MWe” yerine “MWm" kullanılması nedeniyle iletilen talep ve Kurum görüşleri dikkate alınarak bu yönde bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Açılanan gerekçeler dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda;

MADDE 1

25/01/2017 tarihli ve 29959 Resmi Gazetede yayımlanan 05/01/2017 tarihli ve 100 sayılı Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İlke Kararı (A) Bölümü birinci paragrafının “1. Derece Doğal Sit Alanlarında ve Kesin Korunacak Hassas Alanlarda GES projelerine izin verilmeyeceğine,” şeklinde düzenlenmesine,

MADDE 2

25/01/2017 tarihli ve 29959 Resmi Gazetede yayımlanan 05/01/2017 tarihli ve 100 sayılı Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İlke Kararının “B) 2. Derece Doğal Sit Alanları, 3. Derece Doğal Sit Alanları ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları ile kurulu gücü 10 MWe’i geçmemek kaydıyla Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında;” hükmünde geçen “MWe’i” ibaresinin “MWm’e” olarak değiştirilmesine,

oy birliği ile karar verildi.