Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Toplantı Tarihi ve Sayısı : 14.03.2024 - 42 Toplantı Yeri Ankara

DOĞAL AFET ANINDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERİ YÖNELİK İLKE KARARI

Doğal sit alanı, ve/veya tabiat varlığının, bulunduğu alanlarda yaşanan afetlerde ilgili İdarelerce yapılması gereken acil müdahale ve yardım çalışmalarının aksamaması ve yapılacak çalışmalarda izlenecek yönteme ilişkin düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

A) Doğal sit alanı ve/veya tabiat varlığı bulunan alanlarda deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetlerin meydana gelmesi halinde, afetin ortadan kaldırılması ile sınırlı olmak üzere ilgili idarelerce gerekli acil müdahale ve çalışmaların Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı beklenmeksizin yapılabileceğine,

B) Alet anında yapılan acil müdahale ve İlk yardım çalışmalarının tamamlanmasını müteakip söz konusu İdarelerce, yapılan çalışmalar hakkında ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğüne bilgi verilmesine ve bu çalışmalar sonrasında yapılacak iş ve işlemlere İlişkin değerlendirmenin ise ilgili Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu tarafından yapılmasına,

oy birliği ile karar verildi.