Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan Bolu İli sınırları içerisindeki S:50428 ruhsat numaralı sahada kömür üretim faaliyetlerinin devamı için ihtiyaç duyulan ve ekli harita ile listelerde sınırları, bulundukları yer ve ada/parsel numaraları belirtilen taşınmazların, üzerlerindeki ekili, dikili ve yapılı unsurlarıyla birlikte, tüm kamulaştırma bedel ve masrafları rödovansçı firma tarafından karşılanmak ve mülkiyetleri TKİ Genel Müdürlüğü adına tescil edilmek üzere anılan Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.