Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

25/10/2016 tarihli ve 29868 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/12)’in Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.