S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 45.655

1
12. CD., E. 2017/150 K. 2017/6231 T. 13.9.2017 · Yargıtay

verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme • mağdurun rızası • özel hayatın gizliliğini ihlal • tehdit

2
20. HD., E. 2016/14720 K. 2017/1779 T. 2.3.2017 · Yargıtay

asli zilyet • bilirkişi incelemesi • dava ehliyeti • davacı sıfatı • devlet ormanı • direnme kararı • eksik inceleme • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • ispat yükü • kadastro tesbitine itiraz • kamulaştırma • savunma hakkı • taraf sıfatı

3
8. HD., E. 2017/9569 K. 2017/2754 T. 2.3.2017 · Yargıtay

direnme kararı • gizli bağış • ikrar • mal rejimi

4
20. HD., E. 2016/14736 K. 2017/1799 T. 2.3.2017 · Yargıtay

asli zilyet • dava ehliyeti • davacı sıfatı • devlet ormanı • direnme kararı • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • kadastro tesbitine itiraz • kamulaştırma • savunma hakkı • taraf sıfatı

6
HGK., E. 2017/2694 K. 2017/1425 T. 22.11.2017 · Yargıtay

akdin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi • ayıplı malzeme • ayıplı iş • dava zamanaşımı • eser sözleşmesi • direnme kararı • harici yazılı satış sözleşmesi • taşınmaz satışı • karşı dava • ağır kusur • ön sorun • resmi şekil • satış bedeli

7
14. CD., E. 2016/8436 K. 2017/2965 T. 31.5.2017 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • iştirak • yaş küçüklüğü • zincirleme suç

8
4. CD., E. 2016/9562 K. 2017/15107 T. 22.5.2017 · Yargıtay

tehdit

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

9
4. CD., E. 2016/7734 K. 2017/13338 T. 27.4.2017 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit

10
13. CD., E. 2015/12445 K. 2017/4657 T. 26.4.2017 · Yargıtay

hırsızlık • kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme

11
13. CD., E. 2015/10919 K. 2017/4443 T. 25.4.2017 · Yargıtay

hakaret • hırsızlık • iştirak • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • tehdit

12
14. CD., E. 2016/12465 K. 2017/1869 T. 6.4.2017 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • çocukların basit cinsel istismarı • gönüllü vazgeçme • iştirak • sarkıntılık • yaş küçüklüğü

13
8. CD., E. 2017/1121 K. 2017/3106 T. 23.3.2017 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • sahtecilik ve dolandırıcılık

14
10. CD., E. 2017/79 K. 2017/1071 T. 17.3.2017 · Yargıtay

etkin pişmanlık

15
5. CD., E. 2016/2105 K. 2017/964 T. 16.3.2017 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • adli kontrol • denetimli serbestlik • devlet alım satımına fesat karıştırmak • edimin ifasına fesat karıştırma • ek savunma hakkı • gizliliğin ihlali • görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu • iftira • iletişimin tespiti • iştirak • kamu görevlisinin suçu bildirmemesi • kamu güvenine karşı suçlar • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması • nitelikli yağma • örgüte üye olma • örgüte yardım etme • özel belgede sahtecilik • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık • suç örgütüne üye olmak • tesadüfen elde edilen deliller • yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama • zincirleme suç

16
4. CD., E. 2015/8890 K. 2017/8153 T. 15.3.2017 · Yargıtay

tehdit

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

17
4. CD., E. 2015/16305 K. 2017/7406 T. 13.3.2017 · Yargıtay

tehdit

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

18
4. CD., E. 2015/16374 K. 2017/7407 T. 13.3.2017 · Yargıtay

tehdit

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

19
3. CD., E. 2017/477 K. 2017/2545 T. 13.3.2017 · Yargıtay

haksız tahrik

20
4. CD., E. 2017/11 K. 2017/7254 T. 9.3.2017 · Yargıtay

hakaret • haksız çıkar • şantaj • tehdit

21
13. CD., E. 2017/1413 K. 2017/2313 T. 8.3.2017 · Yargıtay

hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme

22
1. CD., E. 2017/11 K. 2017/598 T. 28.2.2017 · Yargıtay

azmettirme • kasten öldürme • kasten yaralama

23
4. CD., E. 2014/50432 K. 2017/5751 T. 27.2.2017 · Yargıtay

denetimli serbestlik • seçenek yaptırım • tehdit

24
4. CD., E. 2014/50052 K. 2017/5783 T. 27.2.2017 · Yargıtay

denetimli serbestlik • hakaret • tehdit

25
4. CD., E. 2014/50218 K. 2017/5759 T. 27.2.2017 · Yargıtay

denetimli serbestlik • etkin pişmanlık • mala zarar verme • tehdit

26
6. CD., E. 2014/14523 K. 2017/440 T. 27.2.2017 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma • örgüte yardım etme • ruhsatsız silah bulundurma • sahtecilik ve dolandırıcılık • silah ticareti • tehdit • yağma

27
4. CD., E. 2014/49100 K. 2017/5581 T. 23.2.2017 · Yargıtay

tehdit

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

28
11. CD., E. 2017/374 K. 2017/1313 T. 23.2.2017 · Yargıtay

ticareti terk etme

29
13. CD., E. 2016/1841 K. 2017/1709 T. 23.2.2017 · Yargıtay

hırsızlık • tehdit

30
19. CD., E. 2017/277 K. 2017/1497 T. 22.2.2017 · Yargıtay

zincirleme suç

31
4. CD., E. 2014/51909 K. 2017/5246 T. 22.2.2017 · Yargıtay

denetimli serbestlik • seçenek yaptırım • tehdit • yaralama

32
4. CD., E. 2014/46253 K. 2017/5329 T. 22.2.2017 · Yargıtay

hakaret • tehdit

33
11. CD., E. 2017/155 K. 2017/1240 T. 22.2.2017 · Yargıtay

sahtecilik ve dolandırıcılık • zincirleme suç

34
1. CD., E. 2017/52 K. 2017/521 T. 22.2.2017 · Yargıtay

kasten öldürme

35
1. CD., E. 2017/23 K. 2017/518 T. 22.2.2017 · Yargıtay

kasten öldürmeye teşebbüs • silahla kasten yaralama • yaş küçüklüğü

37
4. CD., E. 2014/50477 K. 2017/4846 T. 20.2.2017 · Yargıtay

denetimli serbestlik • hakaret • tehdit

38
4. CD., E. 2014/50535 K. 2017/4865 T. 20.2.2017 · Yargıtay

denetimli serbestlik • etkin pişmanlık • mala zarar verme • tehdit

39
6. CD., E. 2017/8 K. 2017/365 T. 20.2.2017 · Yargıtay

etkin pişmanlık • nitelikli hırsızlık

41
11. CD., E. 2017/367 K. 2017/1117 T. 16.2.2017 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

43
14. HD., E. 2017/105 K. 2017/1152 T. 16.2.2017 · Yargıtay

depo etme • direnme kararı • dolandırıcılık • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • tazminat davası • yapı ortaklığı

44
6. CD., E. 2014/8081 K. 2017/353 T. 16.2.2017 · Yargıtay

sahtecilik ve dolandırıcılık • yağma

45
4. CD., E. 2014/50623 K. 2017/4289 T. 15.2.2017 · Yargıtay

denetimli serbestlik • sahtecilik ve dolandırıcılık • tehdit

46
4. CD., E. 2014/41257 K. 2017/4382 T. 15.2.2017 · Yargıtay

tehdit

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

47
1. CD., E. 2017/225 K. 2017/446 T. 15.2.2017 · Yargıtay

haksız tahrik • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama

48
1. CD., E. 2017/198 K. 2017/445 T. 15.2.2017 · Yargıtay

haksız tahrik • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: