Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Tarifeler Dairesi Başkanlığının 13/12/2016 tarihli ve 32841861-110.05.03-47649 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5 inci maddesinin yedinci fıkrasının (e) ve (f) fıkraları gereğince Trakya Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nin 2016 yılı perakende satış gelir tavanının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,