Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Tarifeler Dairesi Başkanlığının 13/12/2016 tarihli ve 32841861-110.05.03-47649 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5 inci maddesinin yedinci fıkrasının (e) ve (f) fıkraları gereğince Trakya Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nin 2016 yılı perakende satış gelir tavanının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,