S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 990

2
9. HD., E. 2017/231 K. 2017/1112 T. 6.2.2017 · Yargıtay

dava dilekçesinin tebliği • sosyal güvenlik kurumu • yargılama giderleri

3
10. HD., E. 2016/13022 K. 2017/301 T. 23.1.2017 · Yargıtay

kısmi ödeme • sosyal güvenlik kurumu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

4
10. HD., E. 2016/5032 K. 2017/69 T. 16.1.2017 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu

5
10. HD., E. 2016/12836 K. 2016/12920 T. 25.10.2016 · Yargıtay

yaşlılık aylığı • zıya

6
10. HD., E. 2016/4577 K. 2016/12839 T. 24.10.2016 · Yargıtay

birlikte kusur • davanın kabulü • iş kazası • müşterek kusur • rücuan tazminat • sigortalılık başlangıç tarihi • sigortalının ölümü

7
10. HD., E. 2016/9214 K. 2016/12294 T. 10.10.2016 · Yargıtay

hakkaniyet indirimi • iş kazası

8
10. HD., E. 2016/10269 K. 2016/11677 T. 26.9.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • rücuan tazminat

9
10. HD., E. 2016/14120 K. 2016/11674 T. 26.9.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik araştırma ve inceleme • rücuan tazminat

10
9. HD., E. 2016/26123 K. 2016/16251 T. 21.9.2016 · Yargıtay

feshin geçersizliği • iade davası • sigorta primi • ücretin ödenmesi

11
9. HD., E. 2016/20751 K. 2016/14489 T. 16.6.2016 · Yargıtay

direnme kararı • doğruyu söyleme yükümlülüğü • dürüstlük kuralına uygun davranma • iş sözleşmesi

12
10. HD., E. 2015/23083 K. 2016/10107 T. 16.6.2016 · Yargıtay

eksik inceleme • yaşlılık aylığı

13
21. HD., E. 2016/5660 K. 2016/9431 T. 9.6.2016 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması

14
21. HD., E. 2016/7750 K. 2016/9441 T. 9.6.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • limited şirket • yaşlılık aylığı

15
10. HD., E. 2016/3965 K. 2016/9495 T. 7.6.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • iş kazası • rücuan tazminat • sigortalılık başlangıç tarihi

16
10. HD., E. 2016/4802 K. 2016/9067 T. 2.6.2016 · Yargıtay

yaşlılık aylığı • yeniden yargılama

17
10. HD., E. 2016/3958 K. 2016/8795 T. 30.5.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • gelir tablosu • usuli kazanılmış hak • yaşlılık aylığı

18
10. HD., E. 2014/26377 K. 2016/8183 T. 23.5.2016 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • birlikte kusur • davanın kabulü • eksik inceleme • iş kazası • iş sözleşmesi • müşterek kusur • rücuan tazminat • sigortalılık başlangıç tarihi • şirketler topluluğu • usuli kazanılmış hak

19
9. HD., E. 2016/1865 K. 2016/12169 T. 23.5.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • haklı neden • müteselsil sorumluluk

20
10. HD., E. 2014/28175 K. 2016/8129 T. 12.5.2016 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • davanın kabulü • eksik inceleme • iş kazası • iş sözleşmesi • rücuan tazminat • usuli kazanılmış hak

21
22. HD., E. 2015/7485 K. 2016/13553 T. 5.5.2016 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi • yaşlılık aylığı

22
21. HD., E. 2015/15960 K. 2016/7774 T. 2.5.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • yaşlılık aylığı

23
9. HD., E. 2016/2671 K. 2016/11071 T. 2.5.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • fazla çalışma ücreti • kısmi dava • tespit davası

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

24
7. HD., E. 2016/11587 K. 2016/9656 T. 28.4.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • feshin geçersizliği • hile • iade davası • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • sözleşme özgürlüğü

25
10. HD., E. 2016/3326 K. 2016/6863 T. 28.4.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • sosyal güvenlik kurumu • vakıf senedi • yaşlılık aylığı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

26
10. HD., E. 2014/25368 K. 2016/6758 T. 26.4.2016 · Yargıtay

basit rücu hakkı • davanın kabulü • eksik araştırma ve inceleme • iş kazası • maddi zarar

27
10. HD., E. 2016/471 K. 2016/6590 T. 25.4.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • yaşlılık aylığı

28
10. HD., E. 2016/688 K. 2016/6593 T. 25.4.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • yaşlılık aylığı

29
7. HD., E. 2015/44230 K. 2016/8953 T. 21.4.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • feshin geçersizliği • hile • iade davası • ikrar • iş sözleşmesi • sözleşme özgürlüğü

30
7. HD., E. 2015/45274 K. 2016/8902 T. 21.4.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • el yazısı • feshin geçersizliği • haklı neden • hile • iade davası • iş sözleşmesi • karşı dava • sözleşme özgürlüğü • yaşlılık aylığı

31
10. HD., E. 2014/19585 K. 2016/5979 T. 19.4.2016 · Yargıtay

bedensel zarar • bilirkişi raporu • birlikte kusur • davanın kabulü • destekten yoksun kalma • hakkaniyet indirimi • iş kazası • müteselsil sorumluluk • sigortalılık başlangıç tarihi • taleple bağlılık ilkesi • tazminat davası

32
10. HD., E. 2015/8431 K. 2016/5273 T. 11.4.2016 · Yargıtay

bilgilendirme yükümlülüğü • sigortalılık başlangıç tarihi • yaşlılık aylığı

33
10. HD., E. 2015/22480 K. 2016/5352 T. 11.4.2016 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • eksik inceleme • hakkaniyet indirimi • iş kazası • usuli kazanılmış hak

34
10. HD., E. 2015/6833 K. 2016/5269 T. 11.4.2016 · Yargıtay

bilgilendirme yükümlülüğü • bilirkişi raporu • davanın kabulü • gelir tablosu • yaşlılık aylığı

35
9. HD., E. 2014/36888 K. 2016/8693 T. 7.4.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • haklı neden • iade davası • iş sözleşmesi • işyeri devri • sözleşme özgürlüğü • yıllık izin süresi

36
10. HD., E. 2015/13749 K. 2016/5212 T. 7.4.2016 · Yargıtay

denkleştirme • sigortalılık başlangıç tarihi • usul ekonomisi ilkesi • yargılama giderleri • yaşlılık aylığı • yaşlılık sigortası

37
10. HD., E. 2016/3412 K. 2016/4525 T. 31.3.2016 · Yargıtay

eksik inceleme • ticaret odası • usuli kazanılmış hak • yaşlılık aylığı

38
10. HD., E. 2014/24312 K. 2016/4390 T. 29.3.2016 · Yargıtay

basit rücu hakkı • eksik inceleme • iş kazası • maddi zarar • rücuan tazminat

39
10. HD., E. 2016/737 K. 2016/4141 T. 24.3.2016 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • vakıf senedi • yaşlılık aylığı

40
9. HD., E. 2014/34322 K. 2016/6504 T. 17.3.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • haklı neden • ikrar • yazılı delille ispat

41
9. HD., E. 2014/36359 K. 2016/6505 T. 17.3.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi

42
22. HD., E. 2015/1718 K. 2016/7958 T. 15.3.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi

43
10. HD., E. 2014/23302 K. 2016/3310 T. 15.3.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • eksik inceleme • iş kazası • iş sözleşmesi • rücuan tazminat • şirketler topluluğu • tazminat davası

44
7. HD., E. 2015/5537 K. 2016/6201 T. 14.3.2016 · Yargıtay

haklı neden • iş sözleşmesi • yaşlılık aylığı

45
10. HD., E. 2015/5114 K. 2016/3111 T. 14.3.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • yaşlılık aylığı

46
10. HD., E. 2014/23705 K. 2016/3004 T. 10.3.2016 · Yargıtay

bedensel zarar • birden çok borçlu • birlikte kusur • davanın kabulü • destekten yoksun kalma • eksik inceleme • iş kazası • iskonto • maddi zarar • meslekte kazanma gücü kaybı • müteselsil borçluluk • müteselsil sorumluluk • ortak kusur • rücuan tazminat • sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı

47
10. HD., E. 2015/17055 K. 2016/3025 T. 10.3.2016 · Yargıtay

davadan feragat • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • dosyanın işlemden kaldırılması • eksik inceleme • hizmet tespiti

48
10. HD., E. 2016/1353 K. 2016/2523 T. 7.3.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • gelir tablosu • sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı

49
9. HD., E. 2014/30842 K. 2016/4619 T. 2.3.2016 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • fazla çalışma ücreti • hakkaniyet indirimi • ifa zamanı • iş sözleşmesi • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • yaşlılık aylığı • zamanaşımı başlangıcı

50
7. HD., E. 2015/45134 K. 2016/4138 T. 23.2.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: