S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 111

1
17. HD., E. 2017/1047 K. 2017/3289 T. 27.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
17. HD., E. 2017/1375 K. 2017/3290 T. 27.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

3
17. HD., E. 2016/19471 K. 2017/2924 T. 20.3.2017 · Yargıtay

iptal davası • tahkim yeri • hakem kurulu kararı • görevli mahkeme • tahkim yargılaması • görevli ve yetkili mahkeme • hakemlerin seçimi

4
17. HD., E. 2017/967 K. 2017/2060 T. 27.2.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

5
17. HD., E. 2017/968 K. 2017/2061 T. 27.2.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

6
11. HD., E. 2018/1219 K. 2019/1474 T. 25.2.2019 · Yargıtay

devir sözleşmesi • konkordato • şirketin iflası • tahkim şartı • genel kurul kararının iptali talebi • hile • hisse devri • iflâs idaresi • iflasın kaldırılması • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • kooperatif • müflis • cevap dilekçesi • hakemlerin seçimi • müdahalenin men'i • tahkim • tahkim yargılaması

7
15. HD., E. 2017/1666 K. 2017/2907 T. 18.7.2017 · Yargıtay

cevap dilekçesi • görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • görevsizlik kararı • hakem kararının iptali • hakemlerin seçimi • istinaf yolu • tahkim yargılaması • tahkim yeri

8
17. HD., E. 2017/539 K. 2017/3287 T. 27.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

9
17. HD., E. 2017/537 K. 2017/3286 T. 27.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

10
15. HD., E. 2016/5600 K. 2017/512 T. 9.2.2017 · Yargıtay

eser sözleşmesi • ilk itirazlar

13
11. HD., E. 2015/11441 K. 2016/8701 T. 3.11.2016 · Yargıtay

hakem sayısı • hakem tayini talebi • hakemlerin seçimi • tahkim yargılaması • tahkim yeri • tarafların eşitliği • ticaret odası • yabancı hakem kararı

14
11. HD., E. 2016/1593 K. 2016/2463 T. 7.3.2016 · Yargıtay

gemi • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • hakem kararının iptali • hakemlerin seçimi • iptal davası • navlun • tahkim davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

15
13. HD., E. 2013/16287 K. 2016/5292 T. 23.2.2016 · Yargıtay

gelir tablosu • hakem kararının iptali • hakem kurulu kararı • iltihaki sözleşme • iptal davası • iskonto • kanunlar ihtilafı • tahkim davası • tahkim süresi • tahkim yargılaması • tahkim yeri • ticaret odası • ticari örf ve âdet • uygulanacak hukuk • zıya

16
11. HD., E. 2015/7198 K. 2016/1421 T. 15.2.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • görevli mahkeme • hakem tayini talebi • hakemlerin seçimi • ihtiyati haciz • karşı dava • limited şirket • tahkim yargılaması • temyizi kabil olmayan karar

17
11. HD., E. 2016/148 K. 2016/708 T. 25.1.2016 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • görevsizlik kararı • hakem kararının iptali • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • tahkim yargılaması • tarafların eşitliği • yetkisizlik kararı

18
15. HD., E. 2015/2795 K. 2015/6034 T. 26.11.2015 · Yargıtay

delillerin sunulması • hakem kurulu kararı • hakkaniyet indirimi • tahkim yargılaması • yargılama giderleri

19
8. HD., E. 2014/14866 K. 2015/19388 T. 28.10.2015 · Yargıtay

hakem kararının iptali • iptal davası • tahkim davası • tahkim yeri • ticaret odası

20
11. HD., E. 2015/7969 K. 2015/9682 T. 30.9.2015 · Yargıtay

gemi • ilk itirazlar • konişmento • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tazminat alacağı • uygulanacak hukuk • yetki itirazı • yetkili mahkeme

21
11. HD., E. 2015/7064 K. 2015/9348 T. 16.9.2015 · Yargıtay

gemi • konişmento • sigorta poliçesi • tahkim yeri • varma limanı • yükleme limanı

23
11. HD., E. 2015/2400 K. 2015/3627 T. 16.3.2015 · Yargıtay

gemi alacaklısı hakkı • ihtiyati haciz • kanuni rehin hakkı • konişmento • varma yeri • yükleme limanı

24
11. HD., E. 2014/16217 K. 2015/2385 T. 23.2.2015 · Yargıtay

acente • anonim şirket • dava ehliyeti • fatura • oy hakkı • tahkim • ticaret siciline tescil • ticaret unvanı

25
15. HD., E. 2014/4950 K. 2015/423 T. 27.1.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • eser sözleşmesi • hakem kararının iptali • tahkim

28
6. HD., E. 2014/3906 K. 2014/4941 T. 14.4.2014 · Yargıtay

ihtiyati haciz tenfiz kararı • milletlerarası tahkim kanunu (4686) madde 6 • cebri icra • hakem kurulu kararı • hakem mahkemesi • ihtiyati haciz • istinabe • tahkim yargılaması • yetkili mahkeme

29
11. HD., E. 2013/13397 K. 2014/4050 T. 4.3.2014 · Yargıtay

avarya • cevap süresi • gemi • ilk itirazlar • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

30
13. HD., E. 2013/19689 K. 2014/409 T. 14.1.2014 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • eksik inceleme • fiili ödeme günü • hakem kararının iptali • sosyal güvenlik kurumu • tahkim davası • tarafların eşitliği • ticaret odası

32
HGK., E. 2011/568 K. 2012/47 T. 8.2.2012 · Yargıtay

yabancı hakem kararlarının tenfizi • vergi hukuku yönünden kamu düzenine aykırılık • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporuna itiraz • davanın kabulü • direnme kararı • eksik inceleme • fatura • hakem mahkemesi • hile • muvazaalı işlem • tahkim yeri • ticaret odası • yabancı hakem kararı • yetersiz bilirkişi raporu • zıya

38
15. HD., E. 2007/3708 K. 2007/7216 T. 15.11.2007 · Yargıtay

hakem kararları • kısmi bozma • usuli kazanılmış hak • bilirkişi incelemesi • hakem kararının iptali • tahkim yeri

42
19. HD., E. 2003/2654 K. 2004/2603 T. 11.3.2004 · Yargıtay

menfi tespit davası • tahkim • görevsizlik kararı • karşı dava • ticaret odası

43
15. HD., E. 2018/5543 K. 2019/2891 T. 20.6.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • eser sözleşmesi • tahkim sözleşmesi • tahkim şartı • müteselsil sorumluluk • hakem kararının iptali • hakem kurulu kararı • tahkim • tahkim davası • tahkim yargılaması

44
15. HD., E. 2019/1062 K. 2019/2725 T. 12.6.2019 · Yargıtay

yetkili mahkeme • eser sözleşmesi • ispat yükü • iptal davası • tahkim sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakem kararının iptali • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • karşılıklılık esası • savunma hakkı • tahkim • tahkim yargılaması • tarafların eşitliği • hukuki koruma

45
13. HD., E. 2015/40156 K. 2019/5664 T. 2.5.2019 · Yargıtay

cezai şart • davanın kabulü • hakem kararının iptali • hakem kurulu kararı • tahkim

46
13. HD., E. 2016/5227 K. 2019/1333 T. 6.2.2019 · Yargıtay

bono • tahkim sözleşmesi • tahkim itirazı • tahkim şartı • ilk itirazlar • tahkim • tahkim yeri

47
15. HD., E. 2019/90 K. 2019/347 T. 23.1.2019 · Yargıtay

yetkili mahkeme • iptal davası • hakem kararının iptali • görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • görevsizlik kararı • hakem kurulu kararı • istinaf yolu • karşı dava • tahkim yargılaması • tahkim yeri • tahkim

48
15. HD., E. 2018/4798 K. 2018/3935 T. 19.10.2018 · Yargıtay

hakem kararının iptali • görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • görevsizlik kararı • tahkim yargılaması • tahkim yeri

49
15. HD., E. 2018/4461 K. 2018/3436 T. 26.9.2018 · Yargıtay

davanın kabulü • görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • görevsizlik kararı • hakem kararının iptali • tahkim yargılaması • tahkim yeri

50
15. HD., E. 2018/4303 K. 2018/3354 T. 21.9.2018 · Yargıtay

eser sözleşmesi • davanın kabulü • hakem kararının iptali • görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • görevsizlik kararı • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • tahkim yeri • tahkim yargılaması

Benzer içeriğe sahip kararları göster

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: