S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 330

1
9. HD., E. 2016/27017 K. 2016/18806 T. 31.10.2016 · Yargıtay

iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • yönetim kurulu kararı • görevsizlik kararı

2
9. HD., E. 2016/30269 K. 2016/17695 T. 11.10.2016 · Yargıtay

bağlı ortaklık • bilirkişi raporu • eksik inceleme • görevsizlik kararı • iş sözleşmesi • taleple bağlılık ilkesi • taraf sıfatı • yönetim kurulu kararı

3
22. HD., E. 2016/6757 K. 2016/9544 T. 4.4.2016 · Yargıtay

bağlı ortaklık • görevsizlik kararı • iş sözleşmesi • yönetim kurulu kararı

4
22. HD., E. 2014/17375 K. 2015/30051 T. 3.11.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • yeniden yargılama

5
15. HD., E. 2015/2313 K. 2015/5038 T. 15.10.2015 · Yargıtay

ayıp ihbarı • cezai şart talebi • ortak kusur

6
9. HD., E. 2015/1341 K. 2015/1984 T. 23.1.2015 · Yargıtay

direnme kararı • iş sözleşmesi

7
HGK., E. 2014/1884 K. 2014/1045 T. 17.12.2014 · Yargıtay

amortisman gideri • anonim şirket • fatura • nesafet • karşı dava • inhisar hakkı • görevli mahkeme • direnme kararı • perakende satış • dürüstlük kuralı

8
4. CD., E. 2013/24014 K. 2014/29841 T. 21.10.2014 · Yargıtay

imar kirliliğine neden olma

9
7. HD., E. 2013/25237 K. 2014/13158 T. 12.06.2014 · Yargıtay

ayıp ihbarı • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu

12
3. HD., E. 2013/21197 K. 2014/6623 T. 30.4.2014 · Yargıtay

davanın kabulü • hakem kurulu kararı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • ücretin ödenmesi

13
7. HD., E. 2013/15077 K. 2014/15 T. 10.1.2014 · Yargıtay

ayıp ihbarı • bilirkişi raporu • davanın kabulü • iş sözleşmesi • yönetim kurulu

14
2. CD., E. 2011/26646 K. 2013/7786 T. 10.4.2013 · Yargıtay

denetimli serbestlik • hakaret • mükerrirlere özgü infaz rejimi

15
HGK., E. 2011/760 K. 2011/779 T. 14.12.2011 · Yargıtay

kıdem tazminatı alacağı • kuruluşlardaki personelin nakli • ayıp ihbarı • davanın kabulü • direnme kararı • haklı neden • iş sözleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

16
HGK., E. 2011/191 K. 2011/304 T. 11.5.2011 · Yargıtay

anonim şirket • bağlı ortaklık • bilirkişi raporu • davanın kabulü • direnme kararı • toplu iş sözleşmesi • yardım sandığı • yönetim kurulu kararı

18
HGK., E. 2009/512 K. 2009/525 T. 18.11.2009 · Yargıtay

görev • özelleştirme • yargı yolu • anonim şirket • direnme kararı • fazla çalışma ücreti • görevsizlik kararı • maddi hatanın düzeltilmesi istemi • toplu iş sözleşmesi • yönetim kurulu

19
9. HD., E. 2009/28600 K. 2009/27411 T. 19.10.2009 · Yargıtay

görev • işçi alacağı • özelleştirme • yargı yolu • anonim şirket • görevsizlik kararı • toplu iş sözleşmesi • yönetim kurulu

21
7. HD., E. 2009/880 K. 2009/2532 T. 16.6.2009 · Yargıtay

itirazın iptali • kamu tüzel kişileri • yargı yolu • anonim şirket • delillerin toplanması • tazminat alacağı • ticari işletme

23
HGK., E. 2009/122 K. 2009/189 T. 13.5.2009 · Yargıtay

miktar ve değere bakılmaksızın temyiz incelemesi yapılması durumu • telefon sabit ücreti hukuka uygundur • davanın kabulü • direnme kararı • fatura • ön sorun • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • temyiz kesinlik sınırı • ücretin ödenmesi

29
HGK., E. 2006/60 K. 2006/74 T. 15.3.2006 · Yargıtay

anonim şirket • direnme kararı • hisse senedi • inhisar hakkı • tahkim • tazminat davası • ticari işletme

32
5. HD., E. 2001/27569 K. 2001/25595 T. 06.12.2001 · Yargıtay

davanın kabulü • müdahalenin men'i

34
14. HD., E. 1993/4617 K. 1993/8025 T. 22.10.1993 · Yargıtay

davanın kabulü • müdahalenin men'i

37
22. HD., E. 2017/42282 K. 2019/14327 T. 27.6.2019 · Yargıtay

iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • yönetim kurulu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

38
22. HD., E. 2017/43343 K. 2019/14332 T. 27.6.2019 · Yargıtay

esaslı hata • iş sözleşmesi • yönetim kurulu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava

39
22. HD., E. 2019/5243 K. 2019/14307 T. 27.6.2019 · Yargıtay

iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • yönetim kurulu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

40
22. HD., E. 2019/5249 K. 2019/14313 T. 27.6.2019 · Yargıtay

iş sözleşmesi • yönetim kurulu • bilirkişi raporu

41
22. HD., E. 2016/28076 K. 2019/14319 T. 27.6.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

42
22. HD., E. 2018/8406 K. 2019/13708 T. 20.6.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

43
22. HD., E. 2018/10360 K. 2019/13713 T. 20.6.2019 · Yargıtay

iş sözleşmesi • yönetim kurulu • davanın kabulü • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster

44
22. HD., E. 2016/19666 K. 2019/13721 T. 20.6.2019 · Yargıtay

iş sözleşmesi • yönetim kurulu • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

45
22. HD., E. 2016/23384 K. 2019/13730 T. 20.6.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu

46
22. HD., E. 2016/32802 K. 2019/13629 T. 20.6.2019 · Yargıtay

iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • yönetim kurulu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

47
22. HD., E. 2016/21301 K. 2019/13635 T. 20.6.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

48
22. HD., E. 2016/30892 K. 2019/13640 T. 20.6.2019 · Yargıtay

iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • yönetim kurulu

49
22. HD., E. 2016/30261 K. 2019/13644 T. 20.6.2019 · Yargıtay

görevsizlik kararı

50
22. HD., E. 2016/30140 K. 2019/13646 T. 20.6.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu • hukuki yarar yokluğu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: