S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 485

1
9. HD., E. 2016/27017 K. 2016/18806 T. 31.10.2016 · Yargıtay

iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • yönetim kurulu kararı • görevsizlik kararı

2
9. HD., E. 2016/30269 K. 2016/17695 T. 11.10.2016 · Yargıtay

bağlı ortaklık • bilirkişi raporu • eksik inceleme • görevsizlik kararı • iş sözleşmesi • taleple bağlılık ilkesi • taraf sıfatı • yönetim kurulu kararı

3
22. HD., E. 2016/6757 K. 2016/9544 T. 4.4.2016 · Yargıtay

bağlı ortaklık • görevsizlik kararı • iş sözleşmesi • yönetim kurulu kararı

4
22. HD., E. 2014/17375 K. 2015/30051 T. 3.11.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • yeniden yargılama

5
15. HD., E. 2015/2313 K. 2015/5038 T. 15.10.2015 · Yargıtay

ayıp ihbarı • cezai şart talebi • ortak kusur

6
9. HD., E. 2015/1341 K. 2015/1984 T. 23.1.2015 · Yargıtay

direnme kararı • iş sözleşmesi

7
HGK., E. 2014/1884 K. 2014/1045 T. 17.12.2014 · Yargıtay

amortisman gideri • anonim şirket • fatura • nesafet • karşı dava • inhisar hakkı • görevli mahkeme • direnme kararı • perakende satış • dürüstlük kuralı

8
4. CD., E. 2013/24014 K. 2014/29841 T. 21.10.2014 · Yargıtay

imar kirliliğine neden olma

9
7. HD., E. 2013/25237 K. 2014/13158 T. 12.06.2014 · Yargıtay

ayıp ihbarı • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu

12
3. HD., E. 2013/21197 K. 2014/6623 T. 30.4.2014 · Yargıtay

davanın kabulü • hakem kurulu kararı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • ücretin ödenmesi

13
7. HD., E. 2013/15077 K. 2014/15 T. 10.1.2014 · Yargıtay

ayıp ihbarı • bilirkişi raporu • davanın kabulü • iş sözleşmesi • yönetim kurulu

14
2. CD., E. 2011/26646 K. 2013/7786 T. 10.4.2013 · Yargıtay

denetimli serbestlik • hakaret • mükerrirlere özgü infaz rejimi

15
HGK., E. 2011/9-760 K. 2011/779 T. 14.12.2011 · Yargıtay

kıdem tazminatı alacağı • kuruluşlardaki personelin nakli • ayıp ihbarı • davanın kabulü • direnme kararı • haklı neden • iş sözleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

16
HGK., E. 2011/9-191 K. 2011/304 T. 11.5.2011 · Yargıtay

anonim şirket • bağlı ortaklık • bilirkişi raporu • davanın kabulü • direnme kararı • toplu iş sözleşmesi • yardım sandığı • yönetim kurulu kararı

17
HGK., E. 2011/191 K. 2011/304 T. 11.5.2011 · Yargıtay

anonim şirket • bağlı ortaklık • bilirkişi raporu • davanın kabulü • direnme kararı • toplu iş sözleşmesi • yardım sandığı • yönetim kurulu kararı

19
HGK., E. 2009/9-506 K. 2009/525 T. 18.11.2009 · Yargıtay

işçi alacağı • özelleştirme • yargı yolu • anonim şirket • direnme kararı • fazla çalışma ücreti • görevsizlik kararı • maddi hatanın düzeltilmesi istemi • toplu iş sözleşmesi • yönetim kurulu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

20
HGK., E. 2009/9-512 K. 2009/525 T. 18.11.2009 · Yargıtay

görev • özelleştirme • yargı yolu • anonim şirket • direnme kararı • fazla çalışma ücreti • görevsizlik kararı • maddi hatanın düzeltilmesi istemi • toplu iş sözleşmesi • yönetim kurulu

21
9. HD., E. 2009/28600 K. 2009/27411 T. 19.10.2009 · Yargıtay

görev • işçi alacağı • özelleştirme • yargı yolu • anonim şirket • görevsizlik kararı • toplu iş sözleşmesi • yönetim kurulu

23
7. HD., E. 2009/880 K. 2009/2532 T. 16.6.2009 · Yargıtay

itirazın iptali • kamu tüzel kişileri • yargı yolu • anonim şirket • delillerin toplanması • tazminat alacağı • ticari işletme

25
HGK., E. 2009/13-122 K. 2009/189 T. 13.5.2009 · Yargıtay

miktar ve değere bakılmaksızın temyiz incelemesi yapılması durumu • telefon sabit ücreti hukuka uygundur • davanın kabulü • direnme kararı • fatura • ön sorun • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • temyiz kesinlik sınırı • ücretin ödenmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

31
HGK., E. 2006/4-715 K. 2006/725 T. 15.11.2006 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

32
HGK., E. 2006/4-60 K. 2006/74 T. 15.3.2006 · Yargıtay

anonim şirket • direnme kararı • hisse senedi • inhisar hakkı • tahkim • tazminat davası • ticari işletme

35
5. HD., E. 2001/27569 K. 2001/25595 T. 06.12.2001 · Yargıtay

davanın kabulü • müdahalenin men'i

37
14. HD., E. 1993/4617 K. 1993/8025 T. 22.10.1993 · Yargıtay

davanın kabulü • müdahalenin men'i

40
22. HD., E. 2016/13339 K. 2019/11678 T. 23.5.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • yönetim kurulu • iş sözleşmesi

41
22. HD., E. 2016/13340 K. 2019/11679 T. 23.5.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu

42
11. HD., E. 2017/4394 K. 2019/4065 T. 22.5.2019 · Yargıtay

abonman sözleşmesi • inhisar hakkı

43
22. HD., E. 2017/22346 K. 2019/10555 T. 14.5.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu

44
22. HD., E. 2019/3895 K. 2019/10339 T. 9.5.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

45
22. HD., E. 2019/3384 K. 2019/10320 T. 9.5.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

46
9. HD., E. 2016/846 K. 2019/9881 T. 6.5.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • hizmet sözleşmesi • vekalet sözleşmesi • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak

47
9. HD., E. 2019/3900 K. 2019/9870 T. 6.5.2019 · Yargıtay

bağlı ortaklık • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu • bozmadan sonra bilirkişi raporu alınması • görevsizlik kararı • taleple bağlılık ilkesi

48
22. HD., E. 2016/11276 K. 2019/9722 T. 25.4.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın yetki yönünden reddi • yönetim kurulu • cevap dilekçesi • davanın kabulü

49
22. HD., E. 2016/12215 K. 2019/9299 T. 22.4.2019 · Yargıtay

ikramiye alacağı • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • maddi zarar • yönetim kurulu • hukuki yarar yokluğu

50
22. HD., E. 2019/3400 K. 2019/9230 T. 18.4.2019 · Yargıtay

iş sözleşmesi • yönetim kurulu • bilirkişi raporu

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.