S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 4.019

4
8. HD., E. 2015/11101 K. 2017/2353 T. 23.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • mal rejimi

5
8. HD., E. 2015/4179 K. 2017/688 T. 24.1.2017 · Yargıtay

aile konutu • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • kooperatif • mal rejimi

8
8. HD., E. 2015/7526 K. 2017/357 T. 17.1.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • intifa hakkı • mal rejimi

9
17. HD., E. 2014/14361 K. 2016/11615 T. 19.12.2016 · Yargıtay

borca batık • görevli mahkeme • hasımsız dava • sigorta poliçesi

10
14. HD., E. 2016/755 K. 2016/9220 T. 8.11.2016 · Yargıtay

asli müdahil • davacı sıfatı • görevsizlik kararı • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali

11
8. HD., E. 2016/9181 K. 2016/14883 T. 01.11.2016 · Yargıtay

cevap dilekçesi • intifa hakkı • karşı dava • mal rejimi • yapı kooperatifi

12
14. HD., E. 2016/4268 K. 2016/8478 T. 18.10.2016 · Yargıtay

asli müdahil • davaya katılma talebi • depo etme • maddi hata • önalım hakkı • pay devri • paylı mülkiyet • satış bedeli • tapu iptali

13
8. HD., E. 2015/4112 K. 2016/14041 T. 18.10.2016 · Yargıtay

denkleştirme • mal rejimi • paylı mülkiyet • tapu iptali

14
1. HD., E. 2014/14294 K. 2016/9521 T. 18.10.2016 · Yargıtay

cenaze masrafları • davanın kabulü • inşai dava • mirasçılardan mal kaçırma • noter satış vaadi sözleşmesi • satış bedeli • tapu iptali • tenkis talebi

15
8. HD., E. 2016/7560 K. 2016/13629 T. 13.10.2016 · Yargıtay

enkaz • intifa hakkı • karşı dava • mal rejimi

16
8. HD., E. 2016/1375 K. 2016/13579 T. 11.10.2016 · Yargıtay

aile konutu • cevaba cevap dilekçesi • davanın kabulü • denkleştirme • mal rejimi • tapu sicili

17
8. HD., E. 2016/14859 K. 2016/13497 T. 10.10.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • intifa hakkı • mal rejimi

18
8. HD., E. 2016/14905 K. 2016/13499 T. 10.10.2016 · Yargıtay

intifa hakkı • karşı dava • mal rejimi

20
1. HD., E. 2014/16407 K. 2016/7549 T. 23.6.2016 · Yargıtay

cenaze masrafları • inşai dava • tenkis talebi

21
11. HD., E. 2015/12178 K. 2016/6151 T. 2.6.2016 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • delil tespiti dosyası • eksik inceleme • ihbar süresi • ispat yükü • manevi tazminat • manevi zarar • munzam zarar • ticari işletme

23
8. HD., E. 2015/17904 K. 2016/9068 T. 24.5.2016 · Yargıtay

karşı dava • kira bedeli • mal rejimi • taleple bağlılık ilkesi • tavzih dilekçesi

24
20. HD., E. 2016/3307 K. 2016/5645 T. 17.5.2016 · Yargıtay

görevsizlik kararı • mal rejimi • tazminat davası

25
8. HD., E. 2016/1640 K. 2016/8613 T. 10.5.2016 · Yargıtay

gizli bağış • intifa hakkı • mal rejimi • örf ve âdet

26
8. HD., E. 2016/8128 K. 2016/8631 T. 10.5.2016 · Yargıtay

cevap dilekçesi • bağışlamanın geri alınması • intifa hakkı • mal rejimi

27
5. HD., E. 2015/14709 K. 2016/8654 T. 2.5.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • kamulaştırma • karşı dava • tapu iptali

28
3. HD., E. 2016/4953 K. 2016/6742 T. 28.4.2016 · Yargıtay

senetle ispat zorunluluğu • davanın kabulü • eksik inceleme • eski hale iade talebi • ikrar • resmi şekil • satış bedeli

29
3. HD., E. 2015/12770 K. 2016/6252 T. 21.4.2016 · Yargıtay

resmi şekil • satış bedeli • tazminat davası

30
8. HD., E. 2014/26532 K. 2016/7042 T. 18.4.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • intifa hakkı • mal rejimi

31
8. HD., E. 2016/5841 K. 2016/6736 T. 13.4.2016 · Yargıtay

görevsizlik kararı • mal rejimi • tapu iptali

32
20. HD., E. 2015/2507 K. 2016/4337 T. 12.4.2016 · Yargıtay

dava açma zamanaşımı • dava zamanaşımı • tapu sicili

33
8. HD., E. 2014/24171 K. 2016/6157 T. 6.4.2016 · Yargıtay

aile konutu • cevaba cevap dilekçesi • denkleştirme • intifa hakkı • mal rejimi

34
16. HD., E. 2015/14936 K. 2016/3666 T. 5.4.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • delillerin değerlendirilmesi • karşı dava • tapu iptali • zilyetlik süresi

35
8. HD., E. 2014/25363 K. 2016/5975 T. 4.4.2016 · Yargıtay

gizli bağış • intifa hakkı • karşı dava • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • mal rejimi • örf ve âdet

36
20. HD., E. 2016/3665 K. 2016/3850 T. 4.4.2016 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz

37
8. HD., E. 2014/26092 K. 2016/5315 T. 23.3.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • mal rejimi

38
8. HD., E. 2014/23324 K. 2016/5317 T. 23.3.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • denkleştirme • mal rejimi • paylı mülkiyet

39
8. HD., E. 2014/25681 K. 2016/5318 T. 23.3.2016 · Yargıtay

denkleştirme • mal rejimi • paylı mülkiyet • tüketici kredisi

40
8. HD., E. 2014/26278 K. 2016/5320 T. 23.3.2016 · Yargıtay

denkleştirme • kooperatif • mal rejimi • paylı mülkiyet • yetersiz bilirkişi raporu

42
8. HD., E. 2014/24429 K. 2016/5111 T. 21.3.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • denkleştirme • eksik inceleme • gizli bağış • intifa hakkı • mal rejimi • örf ve âdet • paylı mülkiyet • yapı kooperatifi

43
8. HD., E. 2014/24441 K. 2016/5102 T. 21.3.2016 · Yargıtay

kooperatif • mahkeme içi ikrar • mal rejimi • manevi tazminat

45
8. HD., E. 2014/25946 K. 2016/4763 T. 16.3.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • denkleştirme • hakimin davayı aydınlatma ödevi • intifa hakkı • karşı dava • mal rejimi • paylı mülkiyet • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

46
8. HD., E. 2014/21000 K. 2016/4765 T. 16.3.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • mal rejimi

47
8. HD., E. 2014/24192 K. 2016/4549 T. 14.3.2016 · Yargıtay

cevap dilekçesi • davanın kabulü • denkleştirme • eksik inceleme • mal rejimi • paylı mülkiyet

48
1. HD., E. 2014/14761 K. 2016/3024 T. 14.3.2016 · Yargıtay

cenaze masrafları • inşai dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tenkis talebi • yetersiz bilirkişi raporu • zıya

49
8. HD., E. 2014/23231 K. 2016/4546 T. 14.3.2016 · Yargıtay

intifa hakkı • mal rejimi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

50
8. HD., E. 2014/22932 K. 2016/4548 T. 14.3.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • denkleştirme • görevsizlik kararı • kredi sözleşmesi • mal rejimi • paylı mülkiyet

TEMİZLE

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.