S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 42.315

6
10. HD., E. 2016/13408 K. 2017/2455 T. 23.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • kapıcılık hizmeti • menfi tespit • muvazaa iddiası • ödeme emrinin iptali

7
10. HD., E. 2016/13476 K. 2017/2467 T. 23.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • muvazaa iddiası

8
8. HD., E. 2016/2116 K. 2017/3537 T. 14.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik araştırma ve inceleme • intifa hakkı • mal rejimi

9
3. HD., E. 2016/8652 K. 2017/2554 T. 6.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • denkleştirme • iptal davası • ıskat • tenkis talebi • vasiyetnamenin tenfizi

10
20. HD., E. 2016/14720 K. 2017/1779 T. 2.3.2017 · Yargıtay

asli zilyet • bilirkişi incelemesi • dava ehliyeti • davacı sıfatı • devlet ormanı • direnme kararı • eksik inceleme • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • ispat yükü • kadastro tesbitine itiraz • kamulaştırma • savunma hakkı • taraf sıfatı

11
8. HD., E. 2015/10165 K. 2017/2753 T. 2.3.2017 · Yargıtay

cevap dilekçesi • gizli bağış • mal rejimi • örf ve âdet • tapu iptali

12
20. HD., E. 2016/14736 K. 2017/1799 T. 2.3.2017 · Yargıtay

asli zilyet • dava ehliyeti • davacı sıfatı • devlet ormanı • direnme kararı • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • kadastro tesbitine itiraz • kamulaştırma • savunma hakkı • taraf sıfatı

13
14. HD., E. 2016/8390 K. 2017/1545 T. 28.2.2017 · Yargıtay

borca batık • yetkili mahkeme

14
3. HD., E. 2016/8161 K. 2017/2024 T. 27.2.2017 · Yargıtay

ilk itirazlar • ön inceleme

15
10. HD., E. 2016/14332 K. 2017/1416 T. 23.2.2017 · Yargıtay

eksik inceleme • iş kazası • kapıcılık hizmeti • lokavt • muvazaa iddiası • zorunlu sigorta

16
14. HD., E. 2016/8030 K. 2017/1328 T. 22.2.2017 · Yargıtay

cevap dilekçesi • eksik inceleme • mirasçılık belgesi • sınırlı ayni hak • yabancı gerçek kişi

17
3. HD., E. 2016/11633 K. 2017/1668 T. 20.2.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • cevap dilekçesi

19
14. HD., E. 2015/8080 K. 2017/923 T. 13.2.2017 · Yargıtay

davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • davaya katılma talebi • mirasçılık belgesi • paylı mülkiyet

20
3. HD., E. 2016/10499 K. 2017/385 T. 19.1.2017 · Yargıtay

cevap dilekçesi • davanın kabulü

21
4. HD., E. 2016/5199 K. 2016/9701 T. 10.10.2016 · Yargıtay

delillerin değerlendirilmesi • manevi tazminat • manevi zarar

24
15. HD., E. 2017/1948 K. 2018/2291 T. 30.5.2018 · Yargıtay

bedel indirimi • eser sözleşmesi • eserin ayıplı olması • zıya • ücretsiz onarım • dava ehliyeti

25
2. HD., E. 2016/18705 K. 2018/6421 T. 21.5.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • eksik inceleme • hakkaniyet ilkesi • karşı dava

26
HGK., E. 2017/1583 K. 2018/1051 T. 9.5.2018 · Yargıtay

ağır kusur • direnme kararı

27
HGK., E. 2018/359 K. 2018/1053 T. 9.5.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • el yazısı • davanın kabulü • davanın konusuz kalması • direnme kararı • ön sorun • velayetin kaldırılması

28
29
2. HD., E. 2016/13529 K. 2018/4385 T. 3.4.2018 · Yargıtay

karşı dava • manevi tazminat • ön inceleme • hakkaniyet ilkesi

30
8. HD., E. 2017/7104 K. 2018/2629 T. 22.2.2018 · Yargıtay

yasal temsilci • davanın kabulü • görevli mahkeme • haklı neden • maddi hata

31
CGK., E. 2017/692 K. 2018/41 T. 13.2.2018 · Yargıtay

silah sağlama • kasten öldürme • silahlı örgüt • kötü muamele • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • ateşli silah • suça teşebbüs • azmettirme • mükerrirlere özgü infaz rejimi • tehdit • terör örgütü üyesi olma • örgüte üye olma • örgüte yardım etme • yağma • yaralama • yardım ve yataklık • insan ticareti • iletişimin tespiti

32
HGK., E. 2017/2694 K. 2017/1425 T. 22.11.2017 · Yargıtay

akdin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi • ayıplı malzeme • ayıplı iş • dava zamanaşımı • eser sözleşmesi • direnme kararı • harici yazılı satış sözleşmesi • taşınmaz satışı • karşı dava • ağır kusur • ön sorun • resmi şekil • satış bedeli

33
HGK., E. 2015/1387 K. 2017/1363 T. 15.11.2017 · Yargıtay

eksik inceleme • muvazaa iddiası • dürüstlük kuralı • davanın kabulü • direnme kararı • imza inkarı • maddi hata • ön sorun • sigortalının ölümü • yazılı delille ispat • tespit davası

34
16. CD., E. 2016/7162 K. 2017/4786 T. 18.7.2017 · Yargıtay

asli fail • cinsel saldırı • gerçek içtima • hırsızlık • iletişimin tespiti • iştirak • kasten öldürme • örgüte üye olma • sahtecilik ve dolandırıcılık • silahlı örgüt • soykırım ve insanlığa karşı suçlar • suç için anlaşma • suç işlemek için örgüt kurma • suç işlemeye tahrik • tehdit • terör örgütü üyesi olma • terör örgütünün propagandasını yapma • toplantı ve gösteri yürüyüşü • yalan tanıklık • yaralama

35
22. HD., E. 2017/34731 K. 2017/13394 T. 5.6.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • dürüstlük kuralı • işçi sendikası • kanuna karşı hile • maddi hata • muvazaa iddiası • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • ücretin ödenmesi • yetki belgesi • yetki itirazı

36
8. HD., E. 2017/6331 K. 2017/7304 T. 18.5.2017 · Yargıtay

cevap dilekçesi • davacı sıfatı • görevsizlik kararı • maddi hata

37
HGK., E. 2017/590 K. 2017/899 T. 3.5.2017 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • davanın kabulü • direnme kararı • dürüstlük kuralı • hile • karşı dava • kesin delil • kooperatif • limited şirket • muvazaa iddiası • muvazaalı işlem • ortaklar genel kurulu • resmi şekil • satış bedeli • satış vaadi sözleşmesi • senede karşı senetle ispat zorunluluğu ilkesi • şirketi temsil yetkisi • tapu iptali • ticaret unvanı • yönetim kurulu

38
HGK., E. 2017/1200 K. 2017/890 T. 3.5.2017 · Yargıtay

ahde vefa ilkesi • direnme kararı • müşterek mülkiyet • paylı mülkiyet • zımni anlaşma

39
20. HD., E. 2017/5981 K. 2017/3857 T. 2.5.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • yetkili mahkeme

40
20. HD., E. 2017/6044 K. 2017/3852 T. 2.5.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

41
20. HD., E. 2017/6151 K. 2017/3582 T. 24.4.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

42
20. HD., E. 2015/10787 K. 2017/3423 T. 19.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • eksik inceleme • tapu iptali • tapu sicili

43
20. HD., E. 2015/10464 K. 2017/3426 T. 19.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • ortaklık payı • tapu iptali • tapu sicili • teferruat

44
20. HD., E. 2015/10784 K. 2017/3425 T. 19.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • eksik inceleme • ortaklık payı • tapu sicili • yetersiz bilirkişi raporu

45
20. HD., E. 2015/14248 K. 2017/3399 T. 18.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • devlet ormanı • eksik inceleme • kadastro tesbitine itiraz • taraf sıfatı • zilyetlik süresi

46
47
2. HD., E. 2015/26881 K. 2017/4579 T. 18.4.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • cevap dilekçesi • eksik inceleme • hakkaniyet ilkesi • karşı dava • yargılama giderleri

48
20. HD., E. 2015/7515 K. 2017/3205 T. 13.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • tapu iptali • tapu sicili • teferruat

49
20. HD., E. 2015/11769 K. 2017/3208 T. 13.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • ortaklık payı • tapu iptali • tapu sicili • teferruat

50
20. HD., E. 2015/7517 K. 2017/3209 T. 13.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • tapu sicili

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: