S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 837.266

1
9. CD., E. 2020/8967 K. 2021/1296 T. 11.3.2021 · Yargıtay

gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç • davaların birleştirilmesi

2
9. CD., E. 2020/5801 K. 2021/1304 T. 11.3.2021 · Yargıtay

gerçek içtima • tefecilik • iştirak • içtima • zincirleme suç

3
9. CD., E. 2020/5898 K. 2021/1305 T. 11.3.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

4
9. CD., E. 2020/8049 K. 2021/1310 T. 11.3.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

5
9. CD., E. 2020/1604 K. 2021/1312 T. 11.3.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

6
9. CD., E. 2020/7309 K. 2021/1278 T. 11.3.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • örgüte üye olma • suç işlemek için örgüt kurma • tefecilik

7
9. CD., E. 2020/4571 K. 2021/1285 T. 11.3.2021 · Yargıtay

seçenek yaptırım • tefecilik

8
9. CD., E. 2020/6065 K. 2021/1288 T. 11.3.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

9
9. CD., E. 2020/6573 K. 2021/1289 T. 11.3.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

10
9. CD., E. 2020/6529 K. 2021/1290 T. 11.3.2021 · Yargıtay

iştirak • tefecilik

11
9. CD., E. 2020/6852 K. 2021/1292 T. 11.3.2021 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • tefecilik • tehdit • hakaret • yağma • iştirak

12
5. CD., E. 2017/6855 K. 2021/1314 T. 23.3.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • görevi kötüye kullanma • zimmet suçu

13
5. CD., E. 2019/4452 K. 2021/1304 T. 23.3.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • denetim görevinin ihmali • görevi kötüye kullanma • zimmet suçu • zincirleme suç

14
9. CD., E. 2020/6165 K. 2021/1571 T. 23.3.2021 · Yargıtay

seçenek yaptırım • tefecilik • zincirleme suç

16
9. CD., E. 2020/8576 K. 2021/1564 T. 23.3.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • tefecilik

17
9. CD., E. 2021/117 K. 2021/1559 T. 23.3.2021 · Yargıtay

silahla tehdit • tefecilik • tehdit • yağma

18
9. CD., E. 2020/5978 K. 2021/1553 T. 23.3.2021 · Yargıtay

hak yoksunluğu • tefecilik • zincirleme suç

19
9. CD., E. 2020/4626 K. 2021/1551 T. 23.3.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

21
9. CD., E. 2020/8303 K. 2021/1546 T. 23.3.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • tefecilik

23
9. CD., E. 2020/5116 K. 2021/1589 T. 24.3.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • tefecilik

24
9. CD., E. 2020/6234 K. 2021/1664 T. 24.3.2021 · Yargıtay

tefecilik • zincirleme suç

25
9. CD., E. 2020/8671 K. 2021/1712 T. 25.3.2021 · Yargıtay

tefecilik • müsadere • iştirak

26
9. CD., E. 2020/8625 K. 2021/1672 T. 24.3.2021 · Yargıtay

tefecilik • zincirleme suç

27
9. CD., E. 2020/8196 K. 2021/1644 T. 24.3.2021 · Yargıtay

gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

28
9. CD., E. 2020/8035 K. 2021/1637 T. 24.3.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • tefecilik

29
9. CD., E. 2020/8146 K. 2021/1629 T. 24.3.2021 · Yargıtay

tefecilik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hak yoksunluğu

30
9. CD., E. 2020/5844 K. 2021/1621 T. 24.3.2021 · Yargıtay

tefecilik • zincirleme suç

31
9. CD., E. 2020/5119 K. 2021/1617 T. 24.3.2021 · Yargıtay

kasten yaralama • tefecilik • tehdit • yağma • yaralama

33
9. CD., E. 2020/6146 K. 2021/1704 T. 25.3.2021 · Yargıtay

tefecilik • gerçek içtima • içtima • zincirleme suç

34
9. CD., E. 2020/5798 K. 2021/1591 T. 24.3.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

35
9. CD., E. 2020/5680 K. 2021/1590 T. 24.3.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

36
5. CD., E. 2021/949 K. 2021/1412 T. 25.3.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma

37
9. CD., E. 2021/125 K. 2021/1716 T. 25.3.2021 · Yargıtay

tefecilik • özel belgede sahtecilik • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

38
5. CD., E. 2017/6877 K. 2021/1318 T. 24.3.2021 · Yargıtay

sahtecilik ve dolandırıcılık • yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama

39
5. CD., E. 2017/2056 K. 2021/1316 T. 24.3.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • görevi kötüye kullanma • irtikap • nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

40
5. CD., E. 2020/7071 K. 2021/1397 T. 25.3.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma • denetimli serbestlik

41
5. CD., E. 2021/600 K. 2021/1398 T. 25.3.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma • ateşli silah

42
5. CD., E. 2021/603 K. 2021/1401 T. 25.3.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

43
5. CD., E. 2021/604 K. 2021/1402 T. 25.3.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma

44
5. CD., E. 2021/606 K. 2021/1404 T. 25.3.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma

45
5. CD., E. 2021/942 K. 2021/1405 T. 25.3.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma • sahtecilik ve dolandırıcılık

46
5. CD., E. 2021/945 K. 2021/1408 T. 25.3.2021 · Yargıtay

halkı kin ve düşmanlığa tahrik • kanun yararına bozma • suçu ve suçluyu övme • suçun işlendiği yer

47
5. CD., E. 2021/946 K. 2021/1409 T. 25.3.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma • halkı kin ve düşmanlığa tahrik • suçu ve suçluyu övme • suçun işlendiği yer

48
5. CD., E. 2021/947 K. 2021/1410 T. 25.3.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma • güveni kötüye kullanma • sahtecilik ve dolandırıcılık

49
5. CD., E. 2021/1496 K. 2021/1414 T. 25.3.2021 · Yargıtay

hakaret • kanun yararına bozma • suçun işlendiği yer

50
5. CD., E. 2021/1597 K. 2021/1416 T. 25.3.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten öldürme • ateşli silah

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: