S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 763.754

1
6. CD., E. 2015/1296 K. 2018/5812 T. 20.9.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • yağma • yaralama

2
5. CD., E. 2014/10558 K. 2018/5944 T. 20.9.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • nitelikli dolandırıcılık • zimmet suçu

3
5
7. CD., E. 2016/12365 K. 2018/9210 T. 24.9.2018 · Yargıtay

müsadere

Benzer içeriğe sahip kararları göster

6
19. CD., E. 2016/13527 K. 2018/9249 T. 24.9.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık

Benzer içeriğe sahip kararları göster

8
7. CD., E. 2015/2493 K. 2018/8021 T. 28.06.2018 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik

9
19. CD., E. 2016/14260 K. 2018/7968 T. 02.07.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • ticareti terk etme

10
8. CD., E. 2018/3971 K. 2018/8024 T. 02.07.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • ek savunma hakkı • mala zarar verme • iştirak • seçenek yaptırım

11
2. CD., E. 2018/2948 K. 2018/8296 T. 02.07.2018 · Yargıtay

mağdurun rızası • hırsızlık • sahtecilik ve dolandırıcılık

12
13
19. CD., E. 2015/31045 K. 2018/7957 T. 02.07.2018 · Yargıtay

ticareti terk etme

14
15
17
13. CD., E. 2017/1656 K. 2018/9943 T. 27.06.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • etkin pişmanlık • tehdit • hırsızlık

18
13. CD., E. 2017/5770 K. 2018/9881 T. 27.06.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

19
13. CD., E. 2018/3431 K. 2018/9880 T. 27.06.2018 · Yargıtay

hırsızlık • kanun yararına bozma

20
2. CD., E. 2018/3233 K. 2018/8761 T. 11.07.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık • hırsızlığa teşebbüs • iştirak

21
22
2. CD., E. 2018/3567 K. 2018/8776 T. 11.07.2018 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • hırsızlık • kanun yararına bozma

23
2. CD., E. 2018/3564 K. 2018/8781 T. 11.07.2018 · Yargıtay

hırsızlık • hırsızlığa teşebbüs • kanun yararına bozma

25
26
2. CD., E. 2016/4642 K. 2018/9152 T. 10.9.2018 · Yargıtay

hırsızlık • seçenek yaptırım

28
7. CD., E. 2017/8964 K. 2018/8278 T. 12.07.2018 · Yargıtay

asli fail • müsadere

29
19. CD., E. 2017/6403 K. 2018/8577 T. 12.07.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • denetimli serbestlik • fikri içtima • seçenek yaptırım

31
2. CD., E. 2018/3231 K. 2018/9195 T. 11.9.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

32
2. CD., E. 2016/5482 K. 2018/9323 T. 12.9.2018 · Yargıtay

hırsızlık • mala zarar verme

36
38
2. CD., E. 2018/2952 K. 2018/8440 T. 04.07.2018 · Yargıtay

hırsızlık • kanun yararına bozma

39
12. CD., E. 2016/7623 K. 2018/7583 T. 05.07.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme

40
17. CD., E. 2018/1826 K. 2018/9940 T. 04.07.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

41
17. CD., E. 2018/1637 K. 2018/9954 T. 04.07.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • etkin pişmanlık • hırsızlık

42
17. CD., E. 2016/6685 K. 2018/9971 T. 04.07.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık suçunda malın değerinin az olması

43
5. CD., E. 2014/6244 K. 2018/5143 T. 05.07.2018 · Yargıtay

denetim görevinin ihmali • nitelikli dolandırıcılık • nitelikli zimmet • hak yoksunluğu • zimmet suçu

44
7. CD., E. 2018/5330 K. 2018/7809 T. 05.07.2018 · Yargıtay

iştirak • zincirleme suç

45
12. CD., E. 2016/2420 K. 2018/7589 T. 05.07.2018 · Yargıtay

kültür ve tabiat varlıklarını koruma

46
2. CD., E. 2016/2673 K. 2018/8468 T. 04.07.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık • seçenek yaptırım

47
12. CD., E. 2016/2486 K. 2018/7590 T. 05.07.2018 · Yargıtay

kültür ve tabiat varlıklarını koruma

49
7. CD., E. 2017/14239 K. 2018/7810 T. 05.07.2018 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • müsadere • sahtecilik ve dolandırıcılık

50
7. CD., E. 2017/185 K. 2018/7856 T. 05.07.2018 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • müsadere • sahtecilik ve dolandırıcılık

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.