S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 843.962

1
CGK., E. 2019/ K. 2020/453 T. 12.11.2020Yargıtay

seçenek yaptırım • adil yargılamayı etkileme • adil yargılanma hakkına aykırılık • soykırım ve insanlığa karşı suçlar • suçun işlendiği yer • mükerrirlere özgü infaz rejimi • tehdit • terör örgütü üyesi olma • hak yoksunluğu • örgüte üye olma • iştirak

2
CGK., E. 2017/294 K. 2020/456 T. 12.11.2020Yargıtay

güveni kötüye kullanma • hak yoksunluğu • iştirak • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

3
CGK., E. 2019/ K. 2020/458 T. 12.11.2020Yargıtay

azmettirme • muhafaza altına alma • görevi kötüye kullanma • iftira • irtikap • kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar • tehdit • hak yoksunluğu

4
CGK., E. 2019/610 K. 2020/463 T. 17.11.2020Yargıtay

adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürme • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • akıl hastalığı • suça teşebbüs • hak yoksunluğu • müsadere • sağır ve dilsizlik • yaralama • tehdit

5
CGK., E. 2020/218 K. 2020/496 T. 1.12.2020Yargıtay

kasten yaralama • şantaj • cinsel istismar • cinsel saldırı • cinsel taciz • çocukların cinsel istismarı • tehdit • iftira • nitelikli cinsel istismar • hak yoksunluğu • sağır ve dilsizlik • sarkıntılık • vücut dokunulmazlığını ihlal • yaralama

6
CGK., E. 2019/184 K. 2020/497 T. 3.12.2020Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • irtikap • kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar

7
CGK., E. 2018/270 K. 2020/498 T. 3.12.2020Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kanunilik ilkesi • dava zamanaşımı süresinin belirlenmesi • silahla kasten yaralama • adli kontrol • kasten yaralama • silahlı örgüt • suç işlemek için örgüt kurma • suçun niteliğinin değişmesi • adil yargılamayı etkileme • adil yargılanma hakkına aykırılık • mükerrirlere özgü infaz rejimi • terör örgütü üyesi olma • yaralama • sağır ve dilsizlik • hak yoksunluğu • zorunluluk hali • iştirak

8
CGK., E. 2017/330 K. 2020/503 T. 3.12.2020Yargıtay

kasten öldürme • silahla yaralama • ateşli silah • taksirli suç • özen yükümlülüğüne aykırılık • bilinçli taksir • yaralama

9
CGK., E. 2017/665 K. 2020/506 T. 8.12.2020Yargıtay

haksız çıkar • nitelikli dolandırıcılık • sahtecilik ve dolandırıcılık

10
CGK., E. 2017/ K. 2020/507 T. 8.12.2020Yargıtay

dava zamanaşımı • akıl hastalığı • görevi kötüye kullanma • zaman bakımından uygulama

11
CGK., E. 2016/944 K. 2020/513 T. 10.12.2020Yargıtay

kasten öldürme • silah sağlama • silahlı örgüt • devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk • anayasal düzene karşı suçlar • ateşli silah • azmettirme • suç işlemek için örgüt kurma • suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama • suçun işlendiği yer • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • tefecilik • tehdit • tesadüfen elde edilen deliller • mükerrirlere özgü infaz rejimi • devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak • nitelikli dolandırıcılık • nitelikli hırsızlık • ek savunma hakkı • cinsel istismar • uyarıcı madde imal ve ticareti • çocukların cinsel istismarı • cinsel saldırı • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • fuhuş • yağma • göçmen kaçakçılığı • hak yoksunluğu • zimmet suçu • hırsızlık • insan ticareti • iletişimin dinlenmesi • iletişimin tespiti • işkence • rüşvet • parada sahtecilik • organ veya doku ticareti • sahtecilik ve dolandırıcılık • sarkıntılık • örgüte yardım etme

12
CGK., E. 2019/220 K. 2020/515 T. 10.12.2020Yargıtay

adam öldürme • kasten öldürme • silahla yaralama • kasten yaralama • ateşli silah • kötü muamele • eziyet • mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • tasarlayarak adam öldürme • hakaret • tehdit • işkence • iştirak • yaralama

13
CGK., E. 2018/279 K. 2020/518 T. 10.12.2020Yargıtay

kanun yararına bozma • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hak yoksunluğu • hırsızlık

14
CGK., E. 2017/1121 K. 2020/519 T. 15.12.2020Yargıtay

seçenek yaptırım • kasten öldürme • adil yargılamayı etkileme • denetimli serbestlik • kasten yaralama • adliyeye karşı suçlar • tehdit • hak yoksunluğu • hürriyetten yoksun kılma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yaralama

15
CGK., E. 2018/250 K. 2020/520 T. 15.12.2020Yargıtay

kanunilik ilkesi • adil yargılamayı etkileme • adliyeye karşı suçlar • suç delillerini bildirmeme • bilinçli taksir • suçların içtimaı • suçluyu kayırma • suçta ve cezada kanunilik ilkesi • fikri içtima • şahsi cezasızlık sebebi • taksirle öldürme • görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu • mükerrirlere özgü infaz rejimi • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • içtima • iftira • irtikap • iştirak • suç uydurma • suç üstlenme • yaralama • rüşvet • taksirle yaralama • mala zarar verme • zimmet suçu

16
CGK., E. 2020/346 K. 2020/527 T. 17.12.2020Yargıtay

kasten öldürme • adli kontrol • hak yoksunluğu • tasarlayarak adam öldürme • cinsel saldırı • hırsızlık • iletişimin dinlenmesi • iletişimin tespiti • muhafaza altına alma • tehdit

17
CGK., E. 2019/441 K. 2020/530 T. 17.12.2020Yargıtay

karşılıksız çek • nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • hak yoksunluğu • sahtecilik ve dolandırıcılık

18
CGK., E. 2020/105 K. 2020/531 T. 17.12.2020Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • adalet ve nasafet kuralı • kasten öldürme • ateşli silah • hak yoksunluğu • müsadere • tefecilik • tehdit

19
CGK., E. 2018/290 K. 2020/476 T. 24.11.2020Yargıtay

kanun yararına bozma • seçenek yaptırım • denetimli serbestlik • aleyhe bozma yasağı • konut dokunulmazlığının ihlali • bilinçli taksir • iştirak • mala zarar verme • hırsızlık

20
CGK., E. 2019/641 K. 2020/475 T. 24.11.2020Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • ateşli silah • müsadere • tehdit • hak yoksunluğu • hakaret • haksız tahrik • hırsızlık • yaralama

21
CGK., E. 2020/381 K. 2020/512 T. 10.12.2020Yargıtay

seçenek yaptırım • kasten öldürme • kasten yaralama • kasten yaralama sonucu ölüme neden olma • cinsel saldırı • tehdit • hak yoksunluğu • yaralama • netice sebebiyle ağırlaşmış suç • neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

23
CGK., E. 2019/44 K. 2020/510 T. 8.12.2020Yargıtay

karşılıksız çek • kasten öldürme • silah çekme • kasten yaralama • fikri içtima • cinsel taciz • suçların içtimaı • tehdit • hak yoksunluğu • hakaret • içtima • iftira • işkence • iştirak • hürriyetten yoksun kılma • radyasyon yayma • gerçek içtima • yağma • zincirleme suç • yalan tanıklık • yaralama

24
CGK., E. 2018/481 K. 2020/509 T. 8.12.2020Yargıtay

seçenek yaptırım • denetimli serbestlik • bilinçli taksir • hakaret

25
CGK., E. 2018/386 K. 2020/495 T. 1.12.2020Yargıtay

kanunilik ilkesi • adam öldürme • kasten öldürme • bilinçli taksir • taksirle öldürme • olası kastla öldürme • bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti • iştirak • hak yoksunluğu • özen yükümlülüğüne aykırılık • taksirli suç • yaralama

26
4. CD., E. 2020/19812 K. 2021/14171 T. 18.5.2021Yargıtay

hakaret • bilinçli taksir • taksirle yaralama • tehdit • yaralama

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

27
4. CD., E. 2020/13654 K. 2021/14170 T. 18.5.2021Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hakaret

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

28
4. CD., E. 2020/13816 K. 2021/14159 T. 18.5.2021Yargıtay

hakaret • kişilerin huzur ve sükununu bozma • akıl hastalığı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

29
8. CD., E. 2020/17605 K. 2021/14566 T. 18.5.2021Yargıtay

başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • hırsızlık • iştirak • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

30
4. CD., E. 2018/2289 K. 2021/14128 T. 18.5.2021Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hakaret • tehdit

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

31
7. CD., E. 2018/16782 K. 2021/6975 T. 18.5.2021Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

32
6. CD., E. 2021/10935 K. 2021/8938 T. 18.5.2021Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • mala zarar verme • iştirak

33
4. CD., E. 2018/4570 K. 2021/14127 T. 18.5.2021Yargıtay

kasten yaralama • mala zarar verme • tehdit • yaralama

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

34
4. CD., E. 2018/2630 K. 2021/14126 T. 18.5.2021Yargıtay

tehdit • görevi yaptırmamak için direnme • hakaret • yaralama • iştirak • kasten yaralama • mala zarar verme

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

35
4. CD., E. 2018/5985 K. 2021/14114 T. 18.5.2021Yargıtay

tehdit • hak yoksunluğu • hakaret

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

36
4. CD., E. 2018/3389 K. 2021/14105 T. 18.5.2021Yargıtay

hak yoksunluğu • tehdit • haksız tahrik • iştirak • yaralama • kasten yaralama • mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

37
4. CD., E. 2018/1482 K. 2021/14099 T. 18.5.2021Yargıtay

kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • meşru savunma • hakaret • haksız tahrik • tehdit • yaralama

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

38
4. CD., E. 2020/13547 K. 2021/14094 T. 18.5.2021Yargıtay

tehdit • fikri içtima • görevi yaptırmamak için direnme • hakaret • içtima • zincirleme suç

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

39
4. CD., E. 2020/26003 K. 2021/14064 T. 18.5.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • tehdit • nüfuzu kötüye kullanma • ek savunma hakkı • fuhuş • fikri içtima • insan ticareti • içtima • zincirleme suç

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

40
4. CD., E. 2020/20956 K. 2021/14063 T. 18.5.2021Yargıtay

seçenek yaptırım • hakaret

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

41
4. CD., E. 2020/14242 K. 2021/14062 T. 18.5.2021Yargıtay

mala zarar verme • fikri içtima • görevi yaptırmamak için direnme • hak yoksunluğu • hakaret • içtima

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

42
4. CD., E. 2021/12685 K. 2021/14029 T. 18.5.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • hakaret • ihtilat

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

43
4. CD., E. 2020/15042 K. 2021/14398 T. 18.5.2021Yargıtay

hakaret

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

44
4. CD., E. 2018/7922 K. 2021/14288 T. 18.5.2021Yargıtay

mala zarar verme • hak yoksunluğu • tehdit

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

45
4. CD., E. 2021/7547 K. 2021/14193 T. 18.5.2021Yargıtay

kasten yaralama • seçenek yaptırım • hakaret • tehdit • iştirak • yaralama

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

46
4. CD., E. 2021/8934 K. 2021/14185 T. 18.5.2021Yargıtay

müsadere • göçmen kaçakçılığı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

47
4. CD., E. 2020/24386 K. 2021/14184 T. 18.5.2021Yargıtay

göçmen kaçakçılığı • örgüte yardım etme

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

48
4. CD., E. 2020/19729 K. 2021/14182 T. 18.5.2021Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hakaret • tehdit

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

49
4. CD., E. 2020/19806 K. 2021/14172 T. 18.5.2021Yargıtay

tehdit • hakaret

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

50
4. CD., E. 2020/11417 K. 2021/14410 T. 18.5.2021Yargıtay

ek savunma hakkı • görevi yaptırmamak için direnme • hak yoksunluğu • hakaret • tehdit

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: