S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 777.250

1
7. CD., E. 2015/12986 K. 2019/27737 T. 7.3.2019 · Yargıtay

müsadere • hak yoksunluğu

2
1. CD., E. 2011/828 K. 2011/4003 T. 21.6.2011 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • yaralama

3
1. CD., E. 2011/6664 K. 2011/5779 T. 6.10.2011 · Yargıtay

adam öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • ateşli silah • içtima • ruhsatsız silah taşıma

4
1. CD., E. 2011/6020 K. 2011/4568 T. 11.7.2011 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten yaralama • yaralama

5
3. CD., E. 2019/13665 K. 2019/21888 T. 28.11.2019 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • hak yoksunluğu • yaralama

6
3. CD., E. 2019/14130 K. 2019/21890 T. 28.11.2019 · Yargıtay

karşılıklı hakaret • kasten yaralama • hakaret • yaralama • iştirak

7
3. CD., E. 2019/13322 K. 2019/21921 T. 28.11.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • hakaret • yaralama

8
3. CD., E. 2019/15383 K. 2019/21979 T. 2.12.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • hakaret • yaralama

9
3. CD., E. 2019/13597 K. 2019/21972 T. 2.12.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

10
3. CD., E. 2019/13749 K. 2019/21932 T. 28.11.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • ek savunma hakkı • basit yaralama • haksız tahrik • orantılılık ilkesi • cezada orantılılık ilkesi • yaralama

11
3. CD., E. 2019/13728 K. 2019/21893 T. 28.11.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • orantılılık ilkesi • iştirak • cezada orantılılık ilkesi • yaralama

12
3. CD., E. 2019/14695 K. 2019/21891 T. 28.11.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

13
3. CD., E. 2019/16578 K. 2019/23053 T. 17.12.2019 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yaralama

14
3. CD., E. 2019/13763 K. 2019/23059 T. 17.12.2019 · Yargıtay

silahla tehdit • kasten yaralama • tehdit • hak yoksunluğu • haksız tahrik • orantılılık ilkesi • yaralama

15
3. CD., E. 2019/16866 K. 2019/23062 T. 17.12.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • mala zarar verme • yaralama

16
3. CD., E. 2019/17826 K. 2019/23063 T. 17.12.2019 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yaralama

17
3. CD., E. 2019/14520 K. 2019/23170 T. 18.12.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • ek savunma hakkı • haksız tahrik • orantılılık ilkesi • cezada orantılılık ilkesi • yaralama

18
3. CD., E. 2019/14971 K. 2019/23174 T. 18.12.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • hakaret • yaralama

19
3. CD., E. 2019/14544 K. 2019/23175 T. 18.12.2019 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • kasten yaralama • ek savunma hakkı • yaralama • iştirak

20
12. CD., E. 2019/4661 K. 2020/64 T. 6.1.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • taksirli suç • yaralama • özen yükümlülüğüne aykırılık

21
12. CD., E. 2019/4666 K. 2020/65 T. 6.1.2020 · Yargıtay

cezada orantılılık ilkesi • orantılılık ilkesi • taksirle yaralama • suçun işlendiği yer • taksirli suç • yaralama

22
12. CD., E. 2019/6643 K. 2020/69 T. 6.1.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • yaralama

23
12. CD., E. 2019/13131 K. 2020/101 T. 7.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma

24
12. CD., E. 2018/2635 K. 2020/105 T. 7.1.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • orantılılık ilkesi • cezada orantılılık ilkesi • suçun işlendiği yer • taksirle yaralama • taksirli suç • yaralama

25
12. CD., E. 2019/9122 K. 2020/109 T. 7.1.2020 · Yargıtay

suç üstlenme • taksirle yaralama • yaralama

26
12. CD., E. 2019/13133 K. 2020/110 T. 7.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • muhafaza altına alma • taksirle öldürme

27
8. CD., E. 2017/15481 K. 2020/131 T. 7.1.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • adliyeye karşı suçlar • hakkın kullanılması • iftira • cinsel taciz

28
12. CD., E. 2019/3339 K. 2020/132 T. 7.1.2020 · Yargıtay

resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan • taksirle yaralama • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • yaralama

29
12. CD., E. 2019/3322 K. 2020/134 T. 7.1.2020 · Yargıtay

taksirle öldürme

30
2. CD., E. 2019/13863 K. 2020/142 T. 7.1.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • hırsızlık • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

31
2. CD., E. 2019/14146 K. 2020/143 T. 7.1.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali

32
18. CD., E. 2018/7884 K. 2020/130 T. 13.1.2020 · Yargıtay

trafik güvenliğini tehlikeye sokma • hakaret • yaralama

33
18. CD., E. 2018/7162 K. 2020/137 T. 13.1.2020 · Yargıtay

tehdit • hak yoksunluğu • hakaret • haksız tahrik • yaralama

34
18. CD., E. 2019/3809 K. 2020/140 T. 13.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanma • hakaret • yaralama

35
10. CD., E. 2019/3927 K. 2020/132 T. 14.1.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • denetimli serbestlik

36
3. CD., E. 2019/15678 K. 2019/23123 T. 17.12.2019 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yaralama

37
6. CD., E. 2017/3549 K. 2020/137 T. 14.1.2020 · Yargıtay

tehdit • yağma • hakaret • hırsızlık • nitelikli yağma

39
12. CD., E. 2019/6041 K. 2020/86 T. 6.1.2020 · Yargıtay

trafik güvenliğini tehlikeye sokma

40
10. CD., E. 2019/3916 K. 2020/148 T. 14.1.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik

41
10. CD., E. 2019/3919 K. 2020/149 T. 14.1.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik

42
10. CD., E. 2019/3943 K. 2020/151 T. 14.1.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • etkin pişmanlık

43
10. CD., E. 2019/3973 K. 2020/152 T. 14.1.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik

44
10. CD., E. 2019/3971 K. 2020/153 T. 14.1.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik

45
10. CD., E. 2019/3992 K. 2020/155 T. 14.1.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik

46
10. CD., E. 2019/4000 K. 2020/158 T. 14.1.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik

47
12. CD., E. 2019/13339 K. 2020/182 T. 7.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • taksirle yaralama • özen yükümlülüğüne aykırılık • yaralama

48
10. CD., E. 2019/3926 K. 2020/139 T. 14.1.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • ek savunma hakkı

49
11. CD., E. 2019/8283 K. 2020/139 T. 14.1.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: