S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 766.404

1
11. CD., E. 2018/5812 K. 2018/8214 T. 22.10.2018 · Yargıtay

açığa imza • açığa imzanın kötüye kullanılması • kanun yararına bozma • bedelsiz senedi kullanma • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

2
CGK., E. 2018/427 K. 2018/517 T. 8.11.2018 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • suçta ve cezada kanunilik ilkesi • kamu güvenine karşı suçlar • özel belgede sahtecilik • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

13
12. CD., E. 2018/6083 K. 2018/11881 T. 10.12.2018 · Yargıtay

trafik güvenliğini tehlikeye sokma

14
12. CD., E. 2017/2860 K. 2018/11889 T. 10.12.2018 · Yargıtay

taksirle yaralama • yaralama

23
19. CD., E. 2016/4232 K. 2018/11586 T. 8.11.2018 · Yargıtay

seçenek yaptırım

27
39
19. CD., E. 2018/2262 K. 2018/11624 T. 8.11.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • iştirak

41
19. CD., E. 2017/6205 K. 2018/11580 T. 8.11.2018 · Yargıtay

seçenek yaptırım • denetimli serbestlik

43
19. CD., E. 2016/7997 K. 2018/11614 T. 8.11.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık

44
19. CD., E. 2016/8129 K. 2018/11615 T. 8.11.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık

Benzer içeriğe sahip kararları göster

45
19. CD., E. 2016/15229 K. 2018/11620 T. 8.11.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık

46
19. CD., E. 2016/4726 K. 2018/11611 T. 8.11.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık

Benzer içeriğe sahip kararları göster

47
19. CD., E. 2016/4733 K. 2018/11612 T. 8.11.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık

48
19. CD., E. 2016/7851 K. 2018/11613 T. 8.11.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.