Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

kanunî yedek akçe • bilirkişi raporu • olağan genel kurul toplantısı • anonim şirket genel kurul kararlarının iptali talebi • eksik inceleme • genel kurul kararı