Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

karşı dava • olağan genel kurul toplantısı • genel kurul kararı • dava şartı yokluğu • kooperatif • esas sözleşme • iptal davası • genel kurul kararının iptali talebi • hak düşürücü süre