Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
eksik inceleme • davanın kabulü

Yıldızeli Belediye Başkanlığı adına Avukat K1 ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Avukat K2, Dahili Davalı: Belediye - İş Sendikası adına Avukat K3 aralarındaki dava hakkında Kayseri İş Mahkemesinden verilen 22.11.2000 günlü ve 663/865 sayılı hüküm, davalı ve dahili davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı belediyeye ait işyerinde çalışan tüm işçilerin geçici ya da daimi statüde de olsa tamamının çoğunluk tesbitinde dikkate alınması gerekir. Başvuru tarihinde hizmet akitleri askıya alınmış olan işçilerin çoğunluk tesbitinde değerlendirmeye tabi tutulmamış olması bu yönden hatalıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, akitleri askıya alınmamış olan işçilerin sendikadan istifa etmeleri nedeniyle dikkate alınmamış olması da doğru değildir. Gerçekten 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 25. maddesinin 4.4.1995 tarih ve 4101 sayılı kanun ile değişik 2. fıkrasına göre üyelikden istifa notere başvurma tarihinden itibaren bir ay sonrasından itibaren geçerlidir. Bu itibarla sendikadan istifa eden işçilerin üyelik fişleride getirtilerek bir aylık sürenin geçip geçmediği sorunu üzerinde de durulmalıdır.

Eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmiş olması hatalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 1.2.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.