S
Gelişmiş arama Gizle
Kuruma göre süz
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 24

2
Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Birleşik Genel Kurul Toplantısı Yapabilmeleri Hakkında Genelge · Genelgeler

2018/4 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.03.2018

3
Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatiflerinin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri Hakkında Genelge · Genelgeler

2018/3 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.03.2018

4
Bağımsız Denetime Tabi Olmayan Tarım Satış Kooperatiflerinin ve Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Genelge · Genelgeler

2018/1 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.01.2018

6
Kooperatiflerin Genel Kurullarında Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi Hakkında Genelge · Genelgeler

2017/1 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 21.03.2017

8
2015/7510 Sayılı Kararname Hakkında Genelge · Genelgeler

336 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.04.2015

9
Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.07.2013/28723 - Yürürlüğe Giriş T. 30.07.2013

12
Kooperatif Projelerinin Uygulama Esasları Hakkında Genelge · Genelgeler

2011/2 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.02.2011

13
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü'nün Kredi Tahsis ve Takip İşlemleri Genelgesi · Genelgeler

2010/6 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.05.2010

15
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Tabi Kooperatiflerde, Bir Ortaklık Payının Değerinin 100 (Yüz) Türk Lirasına Yükseltilmesi Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2009/15233 - RG. 23.07.2009/27297 - Yürürlüğe Giriş T. 23.07.2009

18
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Dair Tebliğ · Tebliğler

2004/1 - RG. 22.10.2004/25621 - Yürürlüğe Giriş T. 22.10.2004

20
Kooperatiflerde (1163 Sayılı Kanuna Tabi), Bir Ortaklık Payı Değerinin Yükseltilmesine Dair Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

RG. 10.01.2003/24989 - Yürürlüğe Giriş T. 10.01.2003

21
Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 26.07.2001/24474 - Son Değişiklik T. 01.04.2010

22
Türk Kooperatifçilik Kurultayı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 17.12.1996/22850 - Yürürlüğe Giriş T. 17.12.1996

23
Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulu Tüzüğü · Tüzükler

95/6593 - RG. 31.03.1995/22244 - Yürürlüğe Giriş T. 31.03.1995

24
Çiftçi ve Kooperatifçilik Tanıtma, Eğitim ve Ödüllendirme Fonu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 08.10.1991/21015 - Yürürlüğe Giriş T. 08.10.1991

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.