S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Kuruma göre süz
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 32

1
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

2324 - RG. 29.03.2020/31083 - Yürürlüğe Giriş T. 29.03.2020

2
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 09/07/2019 Tarihli ve 778 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

778 - RG. 17.07.2019/30834 - Yürürlüğe Giriş T. 17.07.2019

3
Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı Genelgesi · Genelgeler

2018/30 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.12.2018

4
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/11/2018 Tarihli ve 1807 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

1807 - RG. 22.11.2018/30603 - Yürürlüğe Giriş T. 22.11.2018

5
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/10/2018 Tarihli ve 2018/119 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

2018/119 - RG. 01.11.2018/30582 - Yürürlüğe Giriş T. 01.11.2018

6
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 19/09/2018 Tarihli ve 1331 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

1331 - RG. 26.09.2018/30547 - Yürürlüğe Giriş T. 26.09.2018

7
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 2017/61 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

2017/61 - RG. 25.01.2018/30312 - Yürürlüğe Giriş T. 25.01.2018

8
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 30/11/2017 Tarihli ve 1688 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

1688 - RG. 06.12.2017/30262 - Yürürlüğe Giriş T. 06.12.2017

9
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 02/11/2017 Tarihli ve 1501 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

1501 - RG. 04.11.2017/30230 - Yürürlüğe Giriş T. 04.11.2017

10
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/09/2017 Tarihli ve 1253 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

1253 - RG. 22.09.2017/30188 - Yürürlüğe Giriş T. 22.09.2017

11
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 31/05/2017 Tarihli ve 827 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

827 - RG. 03.06.2017/30085 - Yürürlüğe Giriş T. 03.06.2017

12
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 24/05/2017 Tarihli ve 777 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

777 - RG. 30.05.2017/30081 - Yürürlüğe Giriş T. 30.05.2017

13
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 26/10/2016 Tarihli ve 1935 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

1935 - RG. 27.10.2016/29870 - Yürürlüğe Giriş T. 27.10.2016

14
09.09.2016 Tarihli ve 85547 Sayılı Talimat · Tebliğler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.09.2016

15
Nitrat Azotu İçeren Kimyevi Gübrelerin Satışı, Nakli ve Stok Bildiriminin Kontrolüne Dair Tebliğ · Tebliğler

2015/42 - RG. 10.10.2015/29498 - Yürürlüğe Giriş T. 10.10.2015

16
Soruşturmanın Gizliliği ve Basın Sözcülüğü Hakkında Genelge · Genelgeler

153 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 20.02.2015

17
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Genelge · Genelgeler

154 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 20.02.2015

18
Uluslararası Yolsuzluk Olaylarına İlişkin Soruşturmalar ve Kovuşturmalar Hakkında Genelge · Genelgeler

157 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 20.02.2015

19
Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Genelge · Genelgeler

155 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 20.02.2015

20
Yüksek Seçim Kurulunun 12/1/2014 Tarihli ve 43 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

43 - RG. 14.01.2014/28882 - Yürürlüğe Giriş T. 14.01.2014

21
Bildirme Fişleri ve Kararlar Hakkında Genel Yazı · Genel Yazılar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.11.2012

22
2012/55 Sayılı Genelge · Genelgeler

2012/55 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.10.2012

23
Kurum Alacaklarının Terkini ve Zamanaşımı · Genelgeler

2012/27 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 18.09.2018

24
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin 2008/6 Sayılı Genelgesi · Genelgeler

2008/6 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 21.08.2008

25
Yüzme Havuzlarının Denetim Hakkında Genelge · Genelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 15.05.2008

26
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 18/1 Nolu Genelge · Genelgeler

18/1 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.05.2008

27
5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 51 ve 191. Maddelerine İlişkin Kararlara Ait Bildirme Fişleri Hakkında Genelge · Genelgeler

140 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.01.2008

28
2007/37 Sayılı Genelge · Genelgeler

2007/37 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.04.2007

29
Ceza Vermekten Vazgeçilmesine İlişkin Kararlara Ait Bildirme Fişleri Hakkında Genelge · Genelgeler

73 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.12.2006

31
Bildirme Fişleri ve Silme Kararları Hakkında Genelge · Genelgeler

62 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2006

32
Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu Maddesi Uyarınca 1/1/2005 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 31.12.2004/25687 - Son Değişiklik T. 26.04.2005, Geçerlilik T. 01.06.2005

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: