S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Kuruma göre süz
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 24

2
Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği · Yönetmelikler

2505 - RG. 09.05.2020/31122 - Yürürlüğe Giriş T. 09.05.2020

3
Gayrimenkul Değerleme Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları · Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.04.2020

4
2019/4 Sayılı Kurum Genelgesi · Genelgeler

2019/4 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.05.2019

5
Yüksek Seçim Kurulunun 28/12/2018 Tarihli ve 1133 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

1133 - RG. 29.12.2018/30640/3 - Yürürlüğe Giriş T. 29.12.2018

6
Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı Genelgesi · Genelgeler

2018/30 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.12.2018

7
29.01.2018 Tarihli ve 13073 Sayılı Talimat · Tebliğler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.01.2018

8
62030549-120[Mük.80-2016/999]-67553 Sayılı Özelge · Özelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.03.2017

9
27/02/2017 Tarihli ve 30259 Sayılı Talimat · Tebliğler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.02.2017

12
23/01/2017 Tarihli ve 10830 Sayılı Talimat · Tebliğler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 23.01.2017

13
Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 07.03.2015/29288 - Son Değişiklik T. 15.06.2019

14
Evlilik Öncesi Danışmanlık · Genelgeler

2014/24 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 04.08.2014

15
Tapu Sicili Tüzüğü · Tüzükler

2013/5150 - RG. 17.08.2013/28738 - Son Değişiklik T. 18.03.2016

16
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük · Tüzükler

2013/4513 - RG. 26.04.2013/28629 - Yürürlüğe Giriş T. 26.04.2013

17
Küçüklerin Evlat Edinilmesine Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine ılişkin Tüzük · Tüzükler

2009/14729 - RG. 15.03.2009/27170 - Son Değişiklik T. 09.03.2012

18
Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü · Tüzükler

2009/14633 - RG. 19.02.2009/27146 - Yürürlüğe Giriş T. 19.02.2009

19
Tapu Plânları Tüzüğü · Tüzükler

2008/14001 - RG. 27.08.2008/26980 - Yürürlüğe Giriş T. 27.08.2008

20
Ruh Hastalarının Sevk ve Takipleri Genelgesi · Genelgeler

2005/155 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 12.02.2014

21
Dernekler Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 31.03.2005/25772 - Son Değişiklik T. 09.07.2020

22
Türk Medenî Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük · Tüzükler

2003/5960 - RG. 10.08.2003/25195 - Yürürlüğe Giriş T. 10.08.2003

23
Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği · Yönetmelikler

88/13543 - RG. 28.12.1988/20033 - Son Değişiklik T. 01.04.1992

24
Evlendirme Yönetmeliği · Yönetmelikler

85/9747 - RG. 07.11.1985/18921 - Son Değişiklik T. 02.12.2017

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: