S
Gelişmiş arama Gizle
Kuruma göre süz
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 17

1
2019/4 Sayılı Kurum Genelgesi · Genelgeler

2019/4 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.05.2019

2
Yüksek Seçim Kurulunun 28/12/2018 Tarihli ve 1133 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

1133 - RG. 29.12.2018/30640/3 - Yürürlüğe Giriş T. 29.12.2018

3
Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı Genelgesi · Genelgeler

2018/30 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.12.2018

4
B.07.1.GİB.4.06.17.02-155.01.01.02[5253]-528309 Sayılı Özelge · Özelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.12.2017

5
62030549-120[Mük.80-2016/999]-67553 Sayılı Özelge · Özelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.03.2017

8
Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 07.03.2015/29288 - Son Değişiklik T. 15.06.2019

9
Evlilik Öncesi Danışmanlık · Genelgeler

2014/24 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 04.08.2014

10
Tapu Sicili Tüzüğü · Tüzükler

2013/5150 - RG. 17.08.2013/28738 - Son Değişiklik T. 18.03.2016

11
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük · Tüzükler

2013/4513 - RG. 26.04.2013/28629 - Yürürlüğe Giriş T. 26.04.2013

12
Ruh Hastalarının Sevk ve Takipleri · Genelgeler

2005/155 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.10.2005

13
Dernekler Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 31.03.2005/25772 - Son Değişiklik T. 01.10.2018

14
Türk Medenî Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük · Tüzükler

2003/5960 - RG. 10.08.2003/25195 - Yürürlüğe Giriş T. 10.08.2003

15
Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun · Kanunlar

4722 - RG. 08.12.2001/24607 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2002

16
Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği · Yönetmelikler

88/13543 - RG. 28.12.1988/20033 - Son Değişiklik T. 01.04.1992

17
Evlendirme Yönetmeliği · Yönetmelikler

85/9747 - RG. 07.11.1985/18921 - Son Değişiklik T. 02.12.2017

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.