Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 111

Brokdorf Kararı - BVerfGE 69, 315*,**,

1. Yurttaşların, toplanma özgürlüğünü kullanarak siyasi görüş ve irade oluşturma süreçlerine aktif olarak katılma hakkı, demokratik bir toplumun işleyişinin vazgeçilmez unsurları arasında yer alır. Toplanma özgürlüğünün bu temel nitelikteki önemi, gerek temel hakkı sınırlandıran hükümlerin yürürlüğe konması sırasında yasa koyucu tarafından, gerekse bu hükümlerin yorumlanması ve uygulanması sırasında yetkili makamlar ve mahkemeler tarafından dikkate alınmalıdır.