Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 89

Soraya Kararı - BVerfGE 34, 269*,**

Hukuk mahkemelerinin, genel kişilik hakkının ağır ihlallerinde parasal tazminatın manevi zararlar için de talep edilebileceği yönündeki içtihatları Anayasa’ya uygundur.