Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§1. GENEL ESASLAR

I. GENEL OLARAK

6.1

Haksız fiil sorumluluğunun şartları oluşmuş ise zarar gören maddi ve manevi zararının karşılanmasını isteyebilir. Bununla birlikte Türk Sayfa 544 hukukunda manevi tazminatın şartları maddi tazminata göre bazı farklılıklar içerir. En önemli fark, manevi tazminatın, her mutlak hak ihlâli hâlinde değil sadece kişilik hakkı ihlâllerinde talep edilebilmesidir (BK m. 58). Sözleşmeye aykırılık hâlinde de manevi tazminat istenebileceği bugün tartışmasız kabul edilmektedir (BK m. 114/II)(1).

Altıncı Bölüm - MANEVİ TAZMİNAT
II. MANEVİ TAZMİNATIN AMACI