Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§1. GENEL ESASLAR

I. GENEL OLARAK

6.1

Haksız fiil sorumluluğunun şartları oluşmuş ise zarar gören maddi ve manevi zararının…

Altıncı Bölüm - MANEVİ TAZMİNAT
II. MANEVİ TAZMİNATIN AMACI