Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§1. GENEL OLARAK

4.1

Zarar, hem kusur sorumluluğunda hem de kusursuz sorumlulukta haksız fiilin kurucu unsurlarından biridir. Zarar olmadan haksız fiil sorumluluğu doğmaz(1). Zarar unsurunu kavramsal olarak yukarıda inceledik, bu bölümde ise zararın belirlenmesi aşamasını inceleyeceğiz. Zarar görenin tazmin edilebilir zararının belirlenmesi için ilk olarak zararın belirlenmesi gerekir. Bu belirlemenin nasıl yapılacağı da bu bölümün konusunu oluşturmaktadır.

Dördüncü Bölüm - MADDİ TAZMİNAT: ZARARIN BELİRLENMESİ
§2. ZARARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GENEL KURAL: BK M. 50