Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§1. GENEL OLARAK

4.1

Zarar, hem kusur sorumluluğunda hem de kusursuz sorumlulukta haksız fiilin kurucu…

Dördüncü Bölüm - MADDİ TAZMİNAT: ZARARIN BELİRLENMESİ
§2. ZARARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GENEL KURAL: BK M. 50