Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 609

§1. GENEL OLARAK

8.1

BK m. 61 ve BK m. 62 hükümlerinde, birden çok kişinin bir zarara birlikte sebebiyet vermeleri veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden birlikte sorumlu olmaları hâlleri düzenlenmiştir.

8.2

BK m. 61 hükmüne göre aynı zarardan müteselsil sorumlu olunabilecek iki olasılık bulunmaktadır(1): Kişilerin zarara birlikte sebebiyet vermeleri ve aynı zarardan çeşitli sebeplerle sorumlu olmaları. Aşağıda bu iki olasılığı inceleyeceğiz. Daha sonra da zarar gören ve zarar verenler (dış ilişki) ile zarar verenler arasındaki ilişkiyi (iç ilişki) inceleyeceğiz. Ancak önce 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nda yer alan ve yeni Borçlar Kanunu’nda kaldırılan eksik teselsül-tam teselsül ayrımına ve bu değişikliğin sonuçlarına değinmek isteriz.

Sekizinci Bölüm - MÜTESELSİL SORUMLULUK
§2. 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU İLE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU DÜZENLEMELERİNİN KARŞILAŞTIRILIMASI