Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§1. GENEL OLARAK

2.1

Haksız fiil hukuku, Türkçe’ye kimseye zarar verme” şeklinde çevrilebilecek olan hukukun genel ilkesi neminem laedere üzerine kurulmuştur(1). Bu ilkenin bir yansıması olan BK m. 49 hükmüne göre: “(1) Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. (2) Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür”. Sorumluluk hukukunun bu genel kuralında aynı zamanda haksız fiilden doğan borç ilişkisinin kurulabilmesi için gerekli unsurlar yer alır. Bu unsurlar şunlardır:

İkinci Bölüm - HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI
§2. KUSUR