Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1. Genel Olarak

2.33

BK m. 49 hükmünde sadece kusurlu bir fiilden bahsedilmiş, kusurun türlerine ilişkin…

C. KUSURUN TÜRLERİ
2. Kast