Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1. Genel Olarak

2.33

BK m. 49 hükmünde sadece kusurlu bir fiilden bahsedilmiş, kusurun türlerine ilişkin bir ayrım yapılmamıştır. Bununla birlikte kusurun kasıt (dolus) ve ihmal (culpa) olarak ayrıldığı tartışmasızdır(57). Sorumluluğun Sayfa 66 kurulması açısından kusurun türleri ve derecesi arasında bir fark yoktur. Kast, olası kast, ihmal veya hafif ihmal yeterlidir, fark daha sonraki aşama olan tazminatın belirlenmesi aşamasında ortaya çıkar(58).

C. KUSURUN TÜRLERİ
2. Kast