Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1. Genel Olarak

2.118

Zarar görenin (mağdurun) rızası (volenti non fit injuria) bir hukuka uygunluk nedenidir. Eski Borçlar Kanunu zamanında zarar görenin rızası, genel hüküm niteliğinde düzenlenmemiş olsa da hukuka uygunluk nedeni olduğu noktasında hiçbir zaman tartışma doğmamıştır. eBK m. 44/I (BK m. 52/I) hükmünde yer alan hâkimin zarar görenin, zarar doğuran fiile razı olması durumunda tazminatı tamamen kaldırabilmesi imkânı zarar görenin rızasının genel bir hukuka uygunluk nedeni olduğunu gösterir nitelikte bir düzenleme olarak ele alınmıştır(269). Bugün BK m. 63 hükmünde açıkça zarar görenin rızası bir hukuka uygunluk nedeni olarak düzenlenmiştir (ayrıca bkz. MK m. 24/II). Zarar görenin rızasının hukuka uygunluk nedeni sayılabilmesi için bu rızanın geçerli olması gerekir(270). Geçersiz rıza şartları varsa BK m. 52/I uyarınca ancak tazmi-Sayfa 114nattan indirim nedeni olabilir(271). Zarar görenin rızası hâkim görüşe göre bir hukuki işlemdir zira bu rıza ile zarar gören hukuk düzenince sağlanan korumayı kaldırma amacıyla hareket etmiş ve iradesi bu hukuki sonuca yönelmiştir(272). Bu nedenle zarar görenin rızası da tek taraflı bir hukuki işlemin geçerlilik şartlarına tabidir(273). Zarar görenin rızası ehliyetsizlik, irade bozukluğu, emredici hükümlere, kamu düzenine, ahlaka, kişilik haklarına aykırılık nedeni ile geçersiz olmamalıdır(274).

B. ZARAR GÖRENİN RIZASI
2. Tıbbi Müdahalelerde Zarar Görenin Rızası