Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1. Genel Olarak

2.118

Zarar görenin (mağdurun) rızası (volenti non fit injuria) bir hukuka uygunluk nedenidir. Eski Borçlar Kanunu zamanında zarar görenin rızası, genel hüküm niteliğinde düzenlenmemiş olsa da hukuka uygunluk nedeni olduğu noktasında hiçbir zaman tartışma doğmamıştır. eBK m. 44/I (BK m. 52/I) hükmünde yer alan hâkimin zarar görenin, zarar doğuran fiile razı olması durumunda tazminatı tamamen kaldırabilmesi imkânı zarar görenin rızasının genel bir hukuka uygunluk nedeni olduğunu gösterir nitelikte bir düzenleme olarak ele alınmıştır(269).…

B. ZARAR GÖRENİN RIZASI
2. Tıbbi Müdahalelerde Zarar Görenin Rızası