Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§2. BAŞLICA KUSURSUZ SORUMSUZLUK HÂLLERİ

3.23

Kusur ilkesi, haksız fiil sorumluluğunun genel ilkesi olma özelliğini korumaktadır. Bu nedenle herhangi bir kusursuz sorumluluk hâlinin kanunla açık hükümle düzenlenmiş olması gerekir. Borçlar Kanunu’nda ve Medeni Kanun’da bulunan kusursuz sorumluluk hâlleri böyledir ancak kusursuz sorumluluk hâllerinin mutlaka temel kanunlarda (Code) Sayfa 237 düzenlenmesine gerek yoktur, başka kanunlarda da düzenleme öngörülebilir. Bununla birlikte kanun dışında örneğin yönetmelikle kusursuz sorumluluk hâli getirilmesi mümkün değildir.

III. FEDAKÂRLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ
§3. HAKKANİYET SORUMLULUĞU