Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Beden Bütünlüğünün İhlâli: BK m. 56

Özel Kaynakça

Erlüle, Fulya: Türk Borçlar Kanunu’na Göre Bedensel Bütünlüğün Ihlâlinde Manevi Tazminat, 2. bs., Ankara, 2015; Erlüle, Fulya: “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinin Ardından Yargıtay’ın Bedensel Zararlarda Yakınların Manevi Tazminat Talebine İlişkin Uygulaması”, MÜHF-HAD 2016, C. 22, S. 3, Özel Sayı, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, s. 1087 vd.; Sulu, Muhammed: “Ölüm ve Bedensel Bütünlüğün Ihlâli Halinde Manevi Tazminat”, MÜHF-HAD 2016, C. 22, S. 3, Özel Sayı, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, s. 2737 vd.

1. Genel Olarak
3. Beden Bütünlüğü Dışında Kalan Kişilik Haklarının İhlâli: BK m. 58