Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Beden Bütünlüğünün İhlâli: BK m. 56

Özel Kaynakça…

Erlüle, Fulya: Türk Borçlar Kanunu’na Göre Bedensel Bütünlüğün Ihlâlinde Manevi Tazminat,…

1. Genel Olarak
3. Beden Bütünlüğü Dışında Kalan Kişilik Haklarının İhlâli: BK m. 58