Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§2. BK M. 60 HÜKMÜ KARŞISINDA HÂKİMİN SORUMLULUK SEBEBİNİ BELİRMEDEKİ ROLÜ

7.4

“Hukukun Uygulanması” başlığını taşıyan HMK m. 33 hükmüne göre “Hâkim, Türk hukukunu resen uygular” (HUMK…

§1. GENEL OLARAK
§3. YARIŞMA SORUNU VE “EN İYİ GİDERİM İMKÂNI”NIN BELİRLENMESİ