Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§2. BK M. 60 HÜKMÜ KARŞISINDA HÂKİMİN SORUMLULUK SEBEBİNİ BELİRMEDEKİ ROLÜ

7.4

“Hukukun Uygulanması” başlığını taşıyan HMK m. 33 hükmüne göre “Hâkim, Türk hukukunu resen uygular” (HUMK m. 76). HMK m. 33 hükmünde yer alan, iura novit curia olarak da bilinen bu usul hukuku ilkesine göre, hâkim tarafların ileri sürdüğü veya dayandığı hukuki sebeple bağlı değildir, somut olayda hangi hukuk kuralının uygulanacağını bulmak hâkimin görevidir(6).

§1. GENEL OLARAK
§3. YARIŞMA SORUNU VE “EN İYİ GİDERİM İMKÂNI”NIN BELİRLENMESİ