Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Kişiye Gelen Zarar

2.237

Kişiye gelen zarar yaşamın her anında ve alanında ortaya çıkabilir. Marketten veya başka bir satış yerinden alınan bir ürünün bozuk/ayıplı çıkması; yolculuk esnasında özel otomobilin, otobüsün, uçağın kaza yapması; ameliyatta yapılan bir hata; işyerinde başımıza gelen bir aksilik bedensel zarar doğurabilir. Bu örnekler hukukçunun aklına uygulanabilecek birçok kanun hükmü getirir: Borçlar Kanunu, Medeni Kanun, Ticaret Kanunu, Tüketici Kanunu, İş Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ilk akla gelenlerdir. Beden bütünlüğünün ihlâli sonucu ortaya çıkan zararların sorumluluk hukuku açısından önemi tartışmasızdır; sorumluluk hukukundaki birçok ilkesel gelişme bu tür zararlar ekseninde olmuştur. Özellikle kusursuz sorumluluk hâlleri genel olarak bedensel zararların giderimindeki risk paylaşımının nasıl yapılacağı tartışmalarından doğmuştur. Karşılaştırmalı hukuk bu konuda çok önemli veriler barındırmaktadır. Sanayi devrimi ile beden bütünlüğünün ihlâli hâllerinin artış oranında önemli bir ilgi vardır. Motorlu araçların keşfi aynı zamanda bunlardan kaynaklı kazaların doğuşudur; seri üretim bu ürünlerden zarar görenlerin sayısını arttırdığı gibi zarar görenlerin malı üretenlerle doğrudan sözleşmesel ilişkilerini de kaldırmıştır; üretim yerlerindeki artış iş kazalarında da artış anlamına gelmiştir; tıp ilerlemiş ancak malpraktis davaları da o oranda artmıştır(522). Tüm bu gelişmeler beden bütünlüğünün ihlâli hâllerini ve bunlara ilişkin hukuki sorunları da çeşitlendirmiştir. Sayfa 1782.238

Bazı durumlarda ise bedensel zararın ortaya çıkmasına kimsenin katkısı bulunmaz, örneğin dikkatsizlik sonucu düşüp yaralanabiliriz ya da bedenimize bilinçli bir şekilde zarar verebiliriz, tedaviyi reddederek iyileşme şansımızı ortadan kaldırabiliriz. Bu örneklerde zarar veren başka bir kişi bulunmaz; tam da bu nedenle bu durumlar hukuk düzeninin ve tazminat hukukunun sınırlarının dışında kalır, ortada tazminat borcu doğurabilecek bir hukuki ilişki bulunmamaktadır. Ancak birçok diğer örnekte bedensel zararın ortaya çıkmasında başka birinin katkısı bulunur; tıbbi uygulama hatalarında, trafik kazalarında, iş kazalarında, satın alınan ayıplı ürünlerin yol açtığı zararlardaki örneklerde durum böyledir, hekim, sürücü, işveren, üretici, zarar veren konumunda olabilir. Bu hukuki ilişkiler tazminat borcu doğuran hukuki ilişkilerdir.

1. Genel Olarak
3. Eşyaya Gelen Zarar