Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§2. MADDİ TAZMİNATIN ÖDENME BİÇİMİ

I. GENEL OLARAK

5.9

BK m. 51 uyarınca hâkim, ödenme biçimini durumun gereğini ve özellikle de kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler.…

§1. GENEL OLARAK
II. AYNEN TAZMİN