Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§2. MADDİ TAZMİNATIN ÖDENME BİÇİMİ

I. GENEL OLARAK

5.9

BK m. 51 uyarınca hâkim, ödenme biçimini durumun gereğini ve özellikle de kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Durumun gereği ve kusurun ağırlığı daha çok kapsamın belirlenmesinde dikkate alınmaktadır. Ancak hâkim durumun gereğini dikkate alarak tazminatın ödenme Sayfa 486 biçimini de seçebilir. Tazminatın ödenme biçiminden kasıt zararın, aynen tazmin veya nakden tazmin yolları ile giderilmesidir(13). Aynen tazmin (Naturalrestitution) ve nakden tazmin arasında Türk İsviçre hukukunda bir öncelik sırası görülmemiştir, hâkimin bu konuda geniş takdir yetkisi bulunmaktadır(14). Alman hukukunda ise öncelik aynen tazmine verilmiştir (§ 249 BGB)(15). § 249 (1) BGB hükmüne göre: “Tazminatla sorumlu kişi, zararı tazmin sorumluluğu doğuran koşullar gerçekleşmemiş olsa idi mevcut bulunulacak durumu tekrar sağlamalıdır”. § 249 (2) BGB hükmünde ise nakden tazmin düzenlenmiştir. Her ne kadar Alman hukukunda aynen tazmine bu şekilde öncelik verilse de pratikte aynen tazminin istisna olduğunu Alman hukukçuları da vurgulamaktadır; beden bütünlüğünün ihlâli şeklinde ortaya çıkan zararlarda daha çok § 249 (2) BGB uygulama alanı bulmaktadır (§ 251 BGB)(16).

§1. GENEL OLARAK
II. AYNEN TAZMİN