Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§2. MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR

I. GENEL OLARAK

6.14

Manevi tazminat talep edebilmek için maddi tazminatta olduğu gibi haksız fiilin tüm unsurlarının gerçekleşmiş olması gerekir. Bu unsurlar şunlardır: Kusur, hukuka aykırılık, zarar ve uygun nedensellik bağı.

6.15

Hukuka aykırılık ve zarar unsurları maddi tazminata göre bazı farklılıklar arz eder. BK m. 49, manevi tazminat talebi bakımından da genel nitelikte bir hükümdür(32). Belki de bu nedenle BK m. 58’in -ve özel hüküm niteliğindeki BK m. 56’nın- sorumluluğu kuran değil de, sorumluluğun sonuçlarını düzenleyen bir hüküm olduğu da söylenmiştir(33). Bizim görüşümüze göre BK m. 58 hükmü de sorumluluğu kuran bir hükümdür. Bu hükümle sadece BK m. 49’da yer alan sorumluluğun kurucu şartları manevi tazminat bakımından özelleştirilmiştir. Hükümler arasındaki en önemli fark da, BK m. 58’de hukuka aykırılığın kişilik hakkı ihlâlleri ile sınırlandırılmış olmasıdır. Tazminatın belirlenmesi aşamasında uygulanacak olan hükümler yine BK m. 51 ve m. 52 olacaktır. Sayfa 5516.16

Manevi tazminat talebinin, maddi tazminat talebinden, “hukuka aykırılık” unsuru bakımından önemli bir farkı bulunmaktadır. Türk-İsviçre hukukunda manevi tazminat talebi sadece kişilik hakkı ihlâllerine özgülenmiştir. BK m. 58 hükmü uyarınca sadece kişilik hakkı zedelenen zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. Başka bir mutlak hak, örneğin mülkiyet hakkı ihlâli manevi tazminat talebine imkân vermez. Manevi tazminat talebinin sadece kişilik hakkı ihlâli ile sınırlanması elbette tartışılabilecek bir hukuk politikası tercihidir ancak açık düzenleme karşısında aksi mümkün görülemez(34).

II. MANEVİ TAZMİNATIN AMACI
II. HUKUKA AYKIRILIK: KİŞİLİK HAKKI İHLÂLİ