Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Mülkiyet Hakkının Yasal Kısıtlamalara Aykırı Kullanımı ve Taşkınlık

3.169

MK m. 730 anlamında taşkınlık, taşınmaz malikinin -ya da öğretide baskın görüşün kabul ettiği üzere diğer hak sahiplerinin- taşınmazın kullanımı ile ilgili olan ve özellikle komşu taşınmazlara müdahale teşkil edecek nitelikte komşuluk hukuku kurallarını ihlâl eden davranışlardır(340). Bir görüşe göre mülkiyet hakkının kötüye kullanılması da MK m. 730 hükmü anlamında mülkiyet hakkının yasal kısıtlamalarına aykırı kullanılmasıdır(341). Biz bu görüşe katılmıyoruz zira hakkın kötüye kullanılması veya dürüstlük kuralına aykırı davranış tek başına hukuka aykırılığı sağlamaz(342). Sayfa 3093.170

Yukarıda da belirttiğimiz üzere MK m. 730 anlamında mülkiyet hakkının yasal kısıtlamalara aykırı kullanımı komşulara verilen rahatsızlıklarla sınırlı değildir, özel veya kamu hukukundan kaynaklı diğer kısıtlamalar da bu madde kapsamındadır ancak bu hükmün en önemli uygulama alanının komşuluk hukuku ve komşulukla ilgili kısıtlamalar olduğu da bir gerçektir(343). Bu nedenle komşulukla ilgili kısıtlamaların yer aldığı MK m. 737 ve devamındaki hükümlere aykırılık hâlinde MK m. 730’daki yaptırımlar gündeme gelecektir(344). MK m. 730 hükmü, komşu hakkına ilişkin MK m. 737 ve m. 738’e aykırılığın yaptırım sistemini oluşturur(345)

1. Sorumlu Kişi
D. SONUÇLARI