Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletmenin Faaliyetinden Zarar Doğması

3.196

BK m. 71’de öngörülen sorumluluk, kaynak hüküm olan Widmer/Wessner Tasarısı’nın 50. maddesinden farklı olarak işletme faaliyetleri ile sınırlanmıştır(387). Oysa, tehlikeye yol açan etken her zaman işletme Sayfa 323 olmaz(388). İşletme teşkil etmeyen gerçek kişiler de tehlike faaliyette bulunabilir ancak açık hüküm karşısında Türk hukukunda işletme teşkil etmeyen gerçek kişilerin tehlikeli faaliyetlerinden BK m. 71 kapsamında sorumlu tutulması mümkün değildir. Sorumluluğun kişiler yönünden bu şekilde sınırlanması elbette bir hukuk politikası tercihidir ancak getirilen bu sınırlamanın yerinde olmadığı, maddenin uygulama alanını daralttığı, hâkimin somut olay çözümünde güçlüklerle karşılaşacağı da belirtilmiştir(389).

1. Genel Olarak
3. Zarar ile İşletmenin Faaliyeti Arasında Nedensellik Bağının Bulunması: Tipik Risk