Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Şartları

3.220

Motorlu Aracın İşletilmesi: KTK m. 85/I uyarınca sorumluluğun doğabilmesi için ilk şart motorlu bir aracın işletilmesidir; tehlike sorumluluğunun uygulama alanının belirlenmesi açısından işletilme kavramı özel bir önem taşır zira KTK m. 85/III uyarınca “işletilme halinde olmayan bir motorlu aracın sebep olduğu trafik kazasından dolayı işletenin sorumlu tutulabilmesi için, zarar görenin, kazanın oluşumunda işleten veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere ilişkin bir kusurun varlığını veya araçtaki bozukluğun kazaya sebep olduğunu ispat etmesi gerekir”. Önemine rağmen motorlu aracın işletilmesi kavramı ise oldukça tartışmalıdır. Bir görüşe göre, motorlu aracın işletilmesinden maksat, motoru çalıştırılarak aracın hareket ettirilmesidir, motoru duran bir aracın sebep olduğu zarar KTK m. 85/I kapsamına girmez(450). Bir başka görüş ise hükme daha geniş bir uygulama alanı tanımaktadır; bu görüşe göre aracın trafiğe çıkarılmış olmasını işletilmiş sayılması için yeterli bulmaktadır; araç bir kere trafiğe Sayfa 338 sokulup trafik kurallarına tabi tutuluyorsa artık işletiliyor sayılmalıdır(451). Bizim de katıldığımız bir diğer görüş ise bu konuda yasakoyucunun amacı doğrultusunda yorum yapmak gerektiğini, motorlu araç işletilmesinin beraberinde getirdiği risk nedeniyle bir kusursuz sorumluluk yaratıldığı için de bu tipik riskin (örneğin hız) gerçekleştiği zararlar bakımından işletilmenin kabul edilmesi gerektiğini savunur(452). Motorlu aracın durması hâlinde sorumluluk söz konusu olmayacaktır ancak eğer trafikte iken örneğin sıkışıklıkta durmak bu kapsamda görülmez(453).

1. Genel Olarak
3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası