Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Şartları

3.220

Motorlu Aracın İşletilmesi: KTK m. 85/I uyarınca sorumluluğun doğabilmesi için ilk şart motorlu bir aracın işletilmesidir; tehlike sorumluluğunun uygulama alanının belirlenmesi açısından işletilme kavramı özel bir önem taşır zira KTK m. 85/III uyarınca “işletilme halinde olmayan bir motorlu aracın sebep olduğu trafik kazasından dolayı işletenin sorumlu tutulabilmesi için, zarar görenin, kazanın oluşumunda işleten veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere ilişkin bir kusurun varlığını veya araçtaki bozukluğun kazaya sebep olduğunu ispat etmesi gerekir”. Önemine…

1. Genel Olarak
3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası