Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Sorumlu Kişiler ve Müteselsil Sorumluluk

3.207

BK m. 71/I’e göre: “Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen sorumludur”. Kanunda…

1. BK m. 71/I ile BK m. 71/IV Arasındaki İlişki
3. Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Kaldırılması