Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 525

2. Zarar Görenin Ayırt Etme Gücünün Bulunmaması

5.71

Ayırt etme gücüne sahip olmayan bir kişi, davranışının sonuçlarını öngöremeyeceği için kural olarak sorumlu tutulmaz. Ayırt etme gücüne sahip olmayan zarar veren, şartları varsa ancak BK m. 65 hükmü uyarınca hakkaniyet sorumluluğuna tabi olabilir. BK m. 65 hükmüne göre: “Hakkaniyet gerektiriyorsa; hâkim, ayırt etme gücü bulunmayan kişinin verdiği zararın, tamamen veya kısmen giderilmesine karar verir”.

1. Genel Olarak
3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Ölenin (Desteğin) Kusuru